Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Francuski budżet obronny na 2020

Strategia i polityka, Wojska lądowe, Lotnictwo wojskowe, Marynarka wojenna, 08 października 2019

Przedstawiony został projektu budżetu obronnego Francji na 2020. Względem tegorocznego ma on wzrosnąć o 4,5% i wyniesie 37,5 mld euro. Opublikowany projekt został opracowany w zgodzie z Ustawą o Planowaniu Wojskowym na lata 2019-2025.

W 2020 do Armée de Terre trafi między innymi 128 kołowych transporterów Griffon / Zdjęcie: MO Francji

Systematyczny wzrost wydatków na obronność planowany jest co najmniej do 2025. W latach 2020-2022 budżet ma rosnąć rokrocznie o 1,7 mld euro. Obecnie na obronność Francuzi wydają 1,84% PKB, zaś w 2020 będzie to 1,86% PKB. Planuje się jednak wzrost wydatków obronnych do poziomu 2% PKB w 2025. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na program modernizacji technicznej, odtwarzanie zdolności i operacje sił zbrojnych prowadzone w kraju i poza jego granicami.

W programie modernizacji technicznej i w ramach odtwarzania zdolności planowane są m.in. dostawy 128 kołowych transporterów Griffon, 1000 samochodów, 7 śmigłowców NH90, 1 okrętu podwodnego typu Barracuda, partii pocisków przeciwlotniczych rodziny Aster, 2 średnich samolotów transportowych A400M Atlas, a także remonty eksploatowanych typów uzbrojenia. Zakupy wyposażenia pochłoną w przyszłym roku 14,7 mld euro (Wodowanie Suffrena, 2019-07-12, Pierwsze Griffony dla Francji, 2019-07-08).

Przewidywana jest również konsolidacja wydatków na operacje zagraniczne (OPEX) i krajowe (MISSINT). Łącznie w 2020 planuje się wydatki na ten cel na poziomie 1,1 mld euro. Oznacza to wzrost o 250 mln euro względem roku bieżącego (Wysiłek francuskiego lotnictwa w 2018, 2019-03-18).

Wśród innych wydatków planowany jest wzrost świadczeń na rzecz personelu wojskowego i cywilnego, rodzin, poprawy warunków mieszkaniowych i wyposażenia indywidualnego. Planowane jest także stworzenie nowych miejsc pracy w sferze cyberbezpieczeństwa i wywiadu. Istotny wzrost wydatków przewidywany jest także w sferze badań naukowych i rozwoju.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.