Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

100 mld zł na modernizację SZ RP?

Strategia i polityka, 12 października 2012

W dzisiejszym exposé premier Donald Tusk zapowiedział wydanie 10 mld zł w latach 2013-2014 na modernizację techniczną, a do 2022 – 100 mld zł.

Wieloletnie niedoinwestowanie sił zbrojnych spowodowało skumulowanie się koniecznych wydatków modernizacyjnych. Marynarka Wojenna nie otrzymała nowego okrętu od dwóch dekad. System obrony przeciwlotniczej wymaga całkowitego zastąpienia. Wojska lądowe natomiast oczekują przede wszystkim na możliwość zastąpienia całkowicie już przestarzałych BWP-1 / Zdjęcie: WL

Premier poinformował, że wspomniane sumy mają trafić do polskiej gospodarki. Powiedział także o zrealizowanych już podwyżkach uposażeń wojskowych, średnio o 300 zł.

Te lakoniczne stwierdzenia można ocenić raczej jako element prostego przekazu medialnego, a nie precyzyjne dane dotyczące polskiej obronności. Stwierdzenie o wydaniu w latach 2013-2014 łącznie 10 mld zł jest bowiem sprzeczne z zapisami realizowanego już budżetu na 2012 i preliminarza na 2013.

W tym pierwszym dokumencie zapisano bowiem wydanie na modernizację techniczną 7,043 mld zł. Na kwotę tę ma się składać – przede wszystkim – 5,66 mld zł na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, niemal 964 mln zł na remonty oraz prawie 317 mln na zakup amunicji i materiałów wybuchowych. Pierwsza kwota tworzy większość wydatków majątkowych MON (łącznie 7,14 mld zł), pozostałe dwie wchodzą w skład wydatków bieżących (niemal 6,2 mld zł).

Zakładając niewielki nawet wzrost PKB, odpowiednie kwoty na 2013 i 2014 powinny być większe (O budżecie MON na 2013, 2012-09-13). Można je szacować na przynajmniej 15-16 mld zł.

Faktem jest jednak, że ze względu na niewykorzystywanie wszystkich planowanych dla MON kwot, w ciągu ostatnich 3 lat realne wydatki modernizacyjne oscylowały wokół 5 mld zł rocznie. Podana przez premiera wartość mogłaby być więc wytłumaczona jako przyjęcie prawdziwych wydatków z przeszłości, za podstawę do oszacowania budżetu modernizacyjnego na lata 2013-2014. Oznaczałoby to jednak zapowiedź wielomiliardowych zwrotów niewykorzystanych przez MON środków do budżetu państwa (co stało się już regułą) i łamanie zapisów ustawy o finansowaniu sił zbrojnych.

Mniej wątpliwości wywołuje stwierdzenie o przeznaczeniu na modernizację techniczną WP 100 mld zł do 2022 włącznie. Świadczy o tym prognoza wydatków na obronność w latach 2013-2023 i program obrony przeciwrakietowej, mld zł

Rok               MON         ObPrak

2013             31,4           [1,4]

2014             32,4           1,0

2015             33,3           0,9

2016             34,6           1,3

2017             36,2           1,6

2018             37,8           1,6

2019             39,4           1,6

2020             40,9           1,5

2021             42,4           1,5

2022             44,0           1,6

2023             45,5           1,5

2013-2023  417,9        14,1

Prognoza przygotowana przy założeniu utrzymania wydatków obronnych na poziomie 1,95% PKB (obecnie – w stosunku do PKB ub.r.). W latach 2013-2023 na modernizację techniczną – zgodnie z obowiązującą ustawą – miałoby zostać przeznaczonych co najmniej 20% budżetów MON, czyli ok. 84 mld zł. W praktyce na ten cel planowanych jest zwykle ponad 23% budżetu resortu, więc kwota ta może sięgnąć 100 mld zł. Na program obrony przeciwrakietowej, według projektu prezydenta RP, miałby być przeznaczany co najmniej coroczny przyrost budżetu MON, czyli w latach 2014-2023 ok. 14,1 mld zł. Biorąc pod uwagę, że co roku budżety MON nie są wykonywane (realne wykonanie nie przekracza 1,7% PKB br.), a wzrost PKB może być mniejszy, BBN szacuje, że program (o ile w ogóle w proponowanej postaci będzie realizowany) pochłonie 70% tej kwoty – 8-12 mld zł.

Wypowiedź premiera – bez względu na ocenę jej precyzji – jest jednak odzwierciedleniem zapowiadanego przyspieszenia modernizacji technicznej sił zbrojnych. Świadczą o tym m.in. przywołane już propozycje stworzenia nowoczesnego systemu obrony przeciwlotniczej/przeciwrakietowej (Program obrony powietrznej w Sejmie, 2012-09-24), plany zakupu śmigłowców wielozadaniowych (70 śmigłowców dla WP, 2012-09-26), modernizacji sprzętu pancernego Wojsk Lądowych czy zakupów nowych okrętów Marynarki Wojennej.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.