Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Początek polonizacji Leopardów 2A4

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 01 marca 2013

Inspektorat Uzbrojenia MON (IU) zamieścił na swojej stronie internetowej zaproszenie do udziału w dialogu technicznym dotyczącym programu polonizacji czołgów Leopard 2A4.

Wojska Lądowe posiadają 128 czołgów Leopard pozyskanych w 2002 od Bundeswehry. Wszystkie znajdują się w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie i CSWLąd w Biedrusku / Zdjęcie: 10.BKPanc

Zaproszenie de facto rozpoczyna zapowiedziany przez wiceministra obrony Waldemara Skrzypczaka w lipcu 2012 programu polonizacji czołgów Leopard 2A4. Przedsięwzięcie to jest wymienione także w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 (130 mld zł na modernizację, 2012-12-12). Rozmowy z zainteresowanymi podmiotami prowadzone będą do 20 marca 2012. Wcześniej jednak, do 11 marca br., IU wymaga zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym (DT).

Ma on na celu uszczegółowienie informacji pozyskanych w ramach odpowiedzi na zapytanie ofertowe (RfI), które mogą znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji technicznej dla projektu polskiej modernizacji Leopardów 2A4. DT ma za zadanie sprawdzenie, które z wymagań WL RP mogą być spełnione przez przemysł.

W szczególności chodzi o: ocenę możliwości spełnienia wymagań w zakresie określonym w RFI, zdefiniowanie możliwości realizacji programu w oparciu o polski przemysł obronny, ustalenie możliwego zakresu przekazania technologii stronie polskiej, a także ocenienie proponowanych rozwiązań (wady, zalety) i ich wprowadzenie do eksploatacji, z wykorzystaniem doświadczeń innych użytkowników. Dialog Techniczny obejmie również określenie możliwości realizacji wsparcia logistycznego ich eksploatacji wozów w oparciu o Klub Leoben, oszacowanie kosztów oraz przedstawienie sposobów i terminów realizacji programu, w oparciu o konsorcjum obejmujące polskie przedsiębiorstwo (lidera).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.