Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Państwa arktyczne zacieśniają współpracę wojskową

Strategia i polityka, 28 czerwca 2013

W czasie niedawnego spotkania na Grenlandii, przedstawiciele sił zbrojnych ośmiu państw arktycznych zadeklarowali chęć rozszerzenia współpracy wojskowej na Dalekiej Północy.

Spotkanie w Ilulissat (na zdjęciu gospodarz, głównodowodzący duńskich sił zbrojnych, generał Peter Bartram) zaowocowało powszechną zgodą jego uczestników na wyraźne zacieśnienie współpracy wojskowej w Arktyce. Co istotne, grenlandzkie rozmowy odbyły się jedynie w gronie państw arktycznych, bez udziału podmiotów pozaregionalnych, w tym azjatyckich, które w maju uzyskały status obserwatorów w Radzie Arktycznej / Zdjęcie: MO Danii

Do spotkania doszło w połowie miesiąca w Ilulissat na Grenlandii, jednak jego szczegóły zostały opublikowane dopiero niedawno. Celem nieformalnego zebrania było przedyskutowanie pomysłów poszerzenia współpracy wojskowej pomiędzy grupą tzw. państw arktycznych: Danią, Finlandią, Islandią, Kanadą, Norwegią, Rosją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Szwecją.

Zebrani w Ilulissat wojskowi zgodzili się co do potrzeby wypracowania mechanizmów współpracy m.in. w ramach takich działań jak: reagowanie kryzysowe, usuwanie skutków katastrof transportowych, czy ochrona środowiska naturalnego. Uzgodniono też potrzebę lepszej koordynacji użycia potencjału militarnego państw Arktyki, zwłaszcza w odniesieniu do marynarki wojennej oraz wojsk lotniczych. Podkreślono także wagę lepszego przygotowania członków Rady Arktycznej, którą współtworzą wspomniane wcześniej kraje, do działania w arktycznych warunkach klimatycznych, co wiąże się m.in. z potrzebą rozbudowy floty lodołamaczy.

Uzgodniono też zwiększenie stopnia wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Miałaby się ona wiązać m.in. z próbą stworzenia panregionalnego systemu udostępniania wszystkim podmiotom informacji dotyczących ruchu statków i okrętów, danych meteorologicznymi oraz ewentualnych wypadków morskich i lotniczych, stanowiących zagrożenie dla miejscowej ludności oraz fauny i flory.

Uzgodnione w Ilulissat działania, jeżeli zostaną wcielone w życie, będą stanowiły rozwinięcie dotychczasowej współpracy wojskowej państw arktycznych. Do tej pory przejawiała się ona w dużej mierze w organizacji wielonarodowych ćwiczeń morskich (Trwają Northern Eagle 2012, 2012-08-24, Operation Nanook 2012, 2012-08-06). Wnioski grenlandzkiego spotkania wpisują się też w założenia najnowszej strategii arktycznej USA, opublikowanej w połowie maja (Arktyczna strategia Waszyngtonu, 2013-05-17).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra