Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Rasmussen o NATO w Arktyce

Strategia i polityka, 09 maja 2013

W czasie swojej dwudniowej wizyty na północy Norwegii, Sekretarz Generalny NATO, Anders Fogh Rasmussen, zadeklarował że Sojusz nie rozważa zwiększenia obecności wojskowej w Arktyce.Norweskie myśliwce F-16A startujące z bazy wojsk lotniczych w Bodø / Zdjęcie: MO Norwegii

Deklaracja ta padła w czasie wizyty roboczej Rasmussena na północy Norwegii. Wizytował on rozmieszczone w tej części kraju instalacje wojskowe, w tym bazę wojsk lotniczych w Bodø.

Słowa Rasmussena związane są ze zmieniającym się znaczeniem geopolitycznym Dalekiej Północy. Postępujące topnienie arktycznej pokrywy lodowej czyni zlokalizowane w tej części świata pokłady surowców energetycznych coraz dostępniejszymi. To z kolei przyczynia się do wzrostu zainteresowania regionem zarówno ze strony podmiotów geograficznie z nim stycznych (Operation Nanook 2012, 2012-08-06, Trwają Northern Eagle 2012, 2012-08-24), jak i państw trzecich, w tym m.in. azjatyckich (ChRL, Japonii i Korei Południowej).

W ostatnich latach część państw regionu, spośród których wiele jest członkami NATO, zwracało uwagę na potrzebę większego skoncentrowania się Sojuszu na ochronie swej suwerenności na Dalekiej Północy (Szwedzkie priorytety, 2010-12-03). Największy nacisk był kładziony właśnie przez władze w Oslo (Większy budżet Norwegii, 2012-10-09, Norweski budżet na 2011, 2010-10-06). Nic dziwnego, jako że Norwegia jest jednym z najważniejszych państw arktycznych. Jednocześnie też sąsiaduje z Rosją, dysponującą największym potencjałem wojskowym w Arktyce (Rosja bez OP typu Łada, 2012-03-01, Jurij Dołgorukij i Witus Biering w służbie, 2013-01-10).

Niedawna deklaracja Rasmussena wpisuje się w politykę nieantagonizowania państw nienależących do NATO  w kwestii militaryzacji regionu. Takie podejście spotkało się w przeszłości z krytyką ze strony części członków Sojuszu, którzy zwracają uwagę na stopniową rozbudowę potencjału rosyjskiej marynarki wojennej w Arktyce.

Stanowisko Sekretarza Generalnego NATO jest jednak w pełni zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt zbliżającej się sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu (17-20 maja, Luksemburg). Jednym z głównych tematów poruszanych w jego trakcie ma być dyskusja nad oficjalną strategią zaangażowania Arktyce.

Wzór dokumentu, który opracowany został przez przewodniczącą polskiej delegacji, posłankę Jadwigę Zakrzewską, zawiera w sobie główne założenia działań, możliwych do podjęcia przez Sojusz na Dalekiej Północy. Jego przyjęcie uzależnione będzie jednak od stanowiska delegacji wszystkich państw członkowskich, a do pewnego stopnia także i strony rosyjskiej. Z tego względu w trakcie opracowywania wspomnianego dokumentu, położono duży nacisk na wypracowanie możliwie umiarkowanego zaangażowania NATO w Arktyce, celem nieantagonizowania żadnej ze stron planowanej na najbliższe dni dyskusji. Przedstawione stanowisko Rasmussena jest z kolei medialnym elementem opisanego procesu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra