Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

LPR poszukuje nowych śmigłowców

Lotnictwo cywilne, 05 maja 2015

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zamierza zakupić 4 nowe śmigłowce ratunkowe. 

LPR zamierza zakupić 4 nowe śmigłowce ratunkowe. Najprawdopodobniej będą to ponownie H135 / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia opublikował ogłoszenie o zamówieniu 4 fabrycznie nowych małych, dwusilnikowych śmigłowców dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach realizacji Projektu systemowego Bezpieczeństwo ruchu drogowego VIII osi priorytetowej bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dostarczone śmigłowce przeznaczone będą do wykonywania zadań Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w dzień i w nocy, w warunkach pełnej i ograniczonej widzialności, w tym z wykorzystaniem okularowych wzmacniaczy obrazu (NVG) oraz w warunkach lotów wg przepisów IFR. Wiropłaty muszą być wyposażone w kabinę medyczną wraz z wyposażeniem medycznym, o wielkości zapewniającej przewożenie 2 członków personelu medycznego oraz jednego pacjenta.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 99,6 mln zł. Cena oferty stanowi kwotę wynagrodzenia ofertowego, jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty skalkulowane z należytą starannością i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia, i które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia. 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali dostawę co najmniej jednego śmigłowca małego, tj. o maksymalnej masie startowej do 3175 kg z zabudowaną kabiną medyczną.

Warunkiem udzielenia zamówienia jest dostarczenie oferty najkorzystniejsza ekonomicznie. Pod uwagę brane będą: oferowana cena (50% wagi), parametry techniczne (16% wagi) i warunki eksploatacyjne (34% wagi). Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 8 maja br. o godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich śmigłowców o tak skonfigurowanym wyposażeniu kabiny medycznej i kabiny pilotów, że możliwe będzie przemieszczania się ratownika medycznego – członka załogi HEMS z kabiny pilotów (z miejsca II pilota) do kabiny medycznej podczas lotu. Tablice przyrządów pierwszego i drugiego pilota muszą zostać wykonane jako glass cockpit, czyli wyposażone w elektroniczne wyświetlacze, umożliwiające zobrazowanie wszystkich przyrządów nawigacyjnych, pilotażowych i silnikowych.

Napęd dostarczonych śmigłowców musi być dwusilnikowy, turbowałowy, zabezpieczony filtrami przeciwpyłowymi na wlotach powietrza do silników. Maksymalny wymiar śmigłowca z wirującymi wirnikami nie będzie większy niż 13,5 m. Pionowy prześwit pomiędzy najniżej znajdującym się punktem powierzchni tarczy łopat wirnika nośnego, a poziomym gruntem, na którym swobodnie stoi śmigłowiec (przy pełnym obciążeniu podwozia) musi wynosić co najmniej 2,20 m (-0,05 m).

Najwyżej premiowane jest m. in. dostarczenie komputerowego systemu treningowego dla załogi lotniczej z dostępem do serwisu on-line dla 10 jednoczesnych użytkowników na okres 10 lat oraz gwarancja na płatowiec, awionikę, silniki i kabinę medyczną zabudowaną w śmigłowcu na okres do 3 lat włącznie lub więcej.

Wykonawca musi przekazać śmigłowce do dnia 11 grudnia 2015. Konstrukcjami potencjalnie spełniającymi wymagania LPR są AgustaWestland AW109 / Grand New (GrandNew dla SevenBar, 2014-09-24), Airbus Helicopters H135 (dawniej EC135, EC135 T3 dla Aiut Alpin Dolomites , 2014-12-09) i Bell 429 (Medyczny Bell 429 w Rosji, 2014-06-16). Wątpliwe jednak, by zakupione zostały inne wiropłaty niż używane obecnie, czyli EC135 (20 tys. godzin EC135, 2012-10-30). Byłoby to nieracjonalne z przyczyn ekonomicznych.  


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra