Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Naboje z MESKO dla polskich Leopardów

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 21 sierpnia 2014

Inspektorat Uzbrojenia negocjuje z MESKO dostawy 14 tysięcy nabojów 120 mm x 570 z pociskami odłamkowo-burzącymi dla czołgów Leopard 2A4.

Masa polskiego pocisku odłamkowo-burzącego naboju 120 mm x 570 produkowanego przez MESKO to 19 kg, masa ładunku miotającego wynosi 5,7 kg. Długość naboju równa jest 980 mm. Przybliżona masa 120-mm naboju odłamkowo-burzącego w opakowaniu transportowym to 50 kg. Pocisk 120 HE osiąga prędkość wylotową 950 m/s, przy ciśnieniu maksymalnym 353 MPa / Rysunek: MESKO/WITU

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o toczących się negocjacjach na dostawę dla Wojska Polskiego amunicji kalibru 120 mm dla używanych przez armię czołgów Leopard 2A4 uzbrojonych w armaty Rheinmetall Rh 120L44 (Święto w Świętoszowie, 2014-08-09). W latach 2014-2017 Wojska Ladowe mają otrzymać 14 tysięcy nabojów 120 mm x 570 z pociskami odłamkowo-burzącymi (120 HE).  

Amunicja tego typu została wprowadzona do wyposażenie polskich Sił Zbrojnych 12 grudnia 2012, Poleceniem nr 147 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przeznaczona jest do niszczenia znajdującej się w ukryciu siły żywej przeciwnika, lekkich umocnień, lekko i średnio opancerzonych wozów bojowych oraz środków przeciwpancernych przeciwnika.

W styczniu 2013 Wojsko Polskie podpisało pierwszy kontrakt na naboje 120 mm x 570 z pociskami odłamkowo-burzącymi, z dostawą 1.500 nabojów w 2013 i 1.800 w 2014 (4 kontrakty Bumaru Amunicja, 2013-01-04). Amunicja produkowana jest przez Polski Holding Obronny – skorupy pocisków (korpus wraz ze stabilizatorami) powstaje w MESKO oddział Kraśnik-Bolechowo (dawne Zakłady Metalowe Kraśnik), elaborowany jest w MESKO oddział Pionki (dawny Zakład Produkcji Specjalnej w Pionkach).

Pocisk odłamkowo-burzący składa się z kadłuba stalowego, wypełnionego materiałem wybuchowym (ok. 3 kg), zapalnika W-429 Je, trzonu stabilizatora wykonanego ze stopu aluminium oraz czterech stalowych skrzydełek, osadzonych obrotowo na stalowych osiach, które rozkładają się po wylocie pocisku z lufy. Każde skrzydełko jest zabezpieczone przed przedwczesnym rozłożeniem się wkrętem przechodzącym przez otwór w jego przedniej części.

Obecnie negocjowany kontrakt na dostawy 14 tys. sztuk amunicji 120 mm x 570 z pociskami odłamkowo-burzącymi nie jest pierwszą umową na tego rodzaju amunicję dla używanych przez Wojsko Polskie 128 czołgów Leopard 2A4. Pierwsza umowa na dostarczenie armii 1,5 tys. pocisków w 2013 i 1,8 tys. w 2014 została podpisana rok temu / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Inspektorat Uzbrojenia zdecydował na rozpoczęcie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia zamówienia, dotyczącej wznowienia dostaw, ponieważ wojsko wskazało na brak możliwości wprowadzenia do systemu kierowania ogniem czołgów Leopard 2A4 danych balistycznych dla kolejnego typu amunicji odłamkowo-burzącej. Niezbędnych modernizacji SKO, celem wprowadzenia nowych tabel strzelniczych, dokonano kilka lat temu we współpracy ze specjalistami z niemieckiego koncernu Rheinmetall Defense. Systemy kierowania ogniem używanych przez Wojsko Polskie czołgów Leopard 2A4 pozwalają na wprowadzenie danych balistycznych tylko jeszcze jednego dodatkowego naboju, jednak ta możliwość została zarezerwowana dla nowej amunicji 120 mm x 570 z pociskiem podkalibrowym.

Dodatkowo, pozyskanie innych nabojów odłamkowo-burzących skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu materiałowo-technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego, wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów i komórek logistycznych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług i napraw. Utrudniłoby również realizację procesu szkolenia żołnierzy w ośrodkach szkolenia oraz pododdziałach wyposażonych w czołgi Leopard 2A4. W ocenie Inspektoratu Uzbrojenia, powyższa argumentacja uzasadnia okoliczność udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.