Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Prezydent mianował Dowódcę Wojsk OT

Strategia i polityka, 30 grudnia 2016

Prezydent Andrzej Duda mianował generała brygady Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gen. bryg. Wiesław Kukuła / Zdjęcie: MON

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP gen. bryg. Wiesław Kukuła obejmie stanowisko 1 stycznia 2017, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej (5344 urządzeń z PCO dla WP, 2016-12-19, Javelin dla OT?, 2016-11-25).

Gen. bryg. Wiesław Marian Kukuła urodził się 16 marca 1972 w Częstochowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Wojskowej Akademii Technicznej, w której ukończył studia magisterskie, na kierunku elektronika i telekomunikacja. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1996 gen. Kukuła pełnił służbę w 1. Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów) na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu.

W l. 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, a w latach 2006-2012 związany był z Dowództwem Wojsk Specjalnych, w którym zajmował stanowiska szefa wydziału oraz szefa pionu – zastępcy szefa sztabu. Mianowany na stopień pułkownika w 2008. Od 2012 dowodził Jednostką Wojskową Komandosów (Nowy dowódca JWK, 2016-10-24).

20 września 2016 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 23 listopada 2016 został mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.