Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Niemcy wypożyczają Herony TP

Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, Strategia i polityka, 14 czerwca 2018

Zgodnie z oczekiwaniami Bundestag zatwierdził wydzierżawienie dla potrzeb Bundeswehry (sił zbrojnych Niemiec) bezzałogowych statków latających Heron TP Przedsięwzięcie pochłonie ok. miliarda euro do 2027. Według Niemców leasing Heronów TP jest rozwiązaniem przejściowym do czasu pozyskania bsl EuroMALE (ILA 2018: Premiera EuroMALE, 2018-04-26).

Herony TP zastąpią w służbie używane obecnie przez Niemców bsl Heron 1 / Zdjęcie: MO RFN

Wkrótce po otrzymaniu  zgody z Berlina przedstawiciele BAAINBw (Federalnego Urzędu Wyposażenia Bundeswehry, Technologii Informacyjnych i Wsparcia) i Airbus Defence & Space Airborne Solutions (ADAS) podpisali w Koblencji umowę  w tej sprawie. Dotyczy ona leasingu 5 bsl Heron TP, z wyposażeniem i przystosowanych do przenoszenia uzbrojenia, 4 naziemnych stacji kierowania oraz urządzeń do szkolenia i obsługi, które zostaną zamówione przez Israeli Aerospace Industries dla ADAS i dostosowane do niemieckich wymagań zgodnie ze specyfikacją BAAINBw przez zabudowanie urządzeń łączności kodowanej. Niemieckie Herony TP otrzymają wojskowy certyfikat wydany przez Luftwaffe (wojska lotnicze) zgodnie ze STANAG 4671, umożliwiający im operowanie na całym świecie i zostaną wyposażone w układ antykolizyjny.

Umowa przewiduje udostępnienie Bundeswehrze Heronów TP przez określoną liczbę godzin lotu do podstawowych działań, za sumę 717 mln euro. Kolejne 176 mln euro kosztować ma szkolenie niemieckich żołnierzy w Izraelu przez personel Hejl HaAvir (wojsk lotniczych Izraela), a także określenie zdolności Heronów TP do przenoszenia uzbrojenia. Eksploatacja  Heronów TP kosztować ma Niemców dodatkowe 310 mln euro.

Szkolenie pierwszych operatorów rozpocznie się jeszcze w br. a pierwsze loty zaplanowano na 2020. W tym samym roku niemieckie Herony TP mają wykonać pierwsze misje operacyjne. Podobnie jak w przypadku Heronów 1, Airbus jako główny kontrahent będzie ściśle współpracował z Israel Aerospace Industries. Airbus jest już organizacją projektującą Herony TP, zatwierdzoną przez władze lotnicze Luftwaffe, a także stanie się organizacją zajmującą się produkcją i obsługą techniczną bsl tego typu.

Trening taktyczny żołnierzy Bundeswehry, jak również zakup uzbrojenia dla Heronów TP wymagają oddzielnego zezwolenia Bundestagu. Był to przedmiot sporu pomiędzy CDU / CSU a SPD, który opóźnił podpisanie umowy o około rok. Izraelskie bezzałogowce zostały wybrane przez Niemcy już w styczniu 2016.

Obecnie Bundeswehra eksploatuje inne izraelskie bsl Heron 1. Trzy bezzałogowce tego typu, stacjonujące w Gao od listopada 2016, wylatały 5000 godzin dla potrzeb misji ONZ MINUSMA (Niemieckie Herony w Mali, 2016-11-07).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.