Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Europejski klub bezzałogowców

Lotnictwo wojskowe, 20 listopada 2013

Europejska Agencja Obrony wytyczyła nowe cele związane z budowaniem zdolności w dziedzinie bezzałogowców.

EDA nie sprecyzowała, czy nowe działania mają dotyczyć także konstrukcji już opracowanych, jak widoczny na zdjęciu  nEUROn / Zdjęcie: Dassault

Podczas wczorajszego posiedzenia w Brukseli zidentyfikowano działania, mające na celu zwiększenie zdolności operacyjnych bezzałogowych statków latających wchodzących w skład sił zbrojnych państw Starego Kontynentu. Ich wdrożenie zaplanowane jest w latach 2020-2025.

Pierwszym z działań jest opracowanie przez Europejską Agencję Obrony (EDA), Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i władze lotnicze poszczególnych państw przepisów dotyczących certyfikacji bezzałogowców przez europejskie organa wojskowe.

Inne prace mają koncentrować się na opracowaniu technologii, takich jak urządzenia pozwalające na automatyczne wykrywanie i omijanie innych statków powietrznych, wykonywanie automatycznego kołowania, startu i lądowania, interfejsu umożliwiającego włączenie bsl do systemów zarządzania przestrzenią powietrzną oraz sposobów i urządzeń do automatycznego podejmowania decyzji i nadzorowania tego procesu. Swój udział w tym przedsięwzięciu zgłosiły Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, W. Brytania i Włochy).

Ostatnią kwestią jest wspólne opracowanie bezzałogowca klasy MALE. Pierwszym etapem programu będzie wymiana informacji, mająca na celu identyfikację dziedzin współpracy i jej ułatwienie. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego w tej sprawie są Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska i Włochy.

Jak donosi portal euobserver, nowy europejski bsl ma być zdolny do wykonywania uderzeń na cele naziemne lub obserwacji emigrantów na obszarze Morza Śródziemnego.

Zdaniem szefowej EDA, pani Claude-France Arnould, w obliczu obecnych redukcji budżetów obronnych, konieczna jest współpraca pomiędzy krajami europejskimi i poszukiwanie synergii. Inny przedstawiciel EDA, Peter Round, uważa, że podpisane porozumienia są jak wystrzał z pistoletu startowego, umożliwiający rozpoczęcie prac nad europejskim bsl.

Minister obrony Francji Jean-Yves Le Drian, który nazwał przedsięwzięcie europejskim klubem użytkowników bezzałogowców, dodał: Jeżeli Europa chce zachować swoje strategiczne zdolności, wchodzące w jej skład kraje muszą dzielić możliwości i działać w sposób pragmatyczny.

Niestety, EDA nie sprecyzowała, czy w/w działania mają dotyczyć także konstrukcji już opracowanych (nEUROn, Neuron oblatany, 2012-12-01) lub planowanych jako wspólne europejskie przedsięwzięcia (Telemos, Wspólny bsl BAE Systems i Dassaulta, 2011-03-15). Co więcej, nie wiadomo, czy konieczne będzie dostosowanie do podanych wyżej wymagań bsl zakupionych przez państwa Starego Kontynentu od Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki (Francuzi zapoznają się z Reaperami, 2013-09-27, Szczegóły wypadku niemieckiego Herona, 2013-07-16).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.