Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Powstała grupa użytkowników Reaperów

Lotnictwo wojskowe, 13 października 2014

W Europie utworzono grupę użytkowników bojowych bezzałogowych statków latających Reaper.

Wojska lotnicze Włoch jako pierwsze w Europie zakupiły bsl produkowane przez GA-ASI, MQ-1 Predator. Producent proponuje, aby na terenie tego kraju utworzyć centrum szkoleniowe dla użytkowników bbsl MQ-9 Reaper / Zdjęcie: MO Włoch

Grupa skupiająca europejskie kraje NATO, będące użytkownikami bojowych bezzałogowych statków latających MQ-9 Reaper powstała z inicjatywy ich producenta, konsorcjum General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI). Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie użytkownikom zapoznania się z taktyką i procedurami zastosowania Reaperów oraz wypracowania rozwiązań zapewniających wsparcie techniczne i logistyczne.

Obecnie MQ-9 są eksploatowane przez Francję (Francuskie Reapery już w Afryce , 2014-01-08) i W. Brytanię (Więcej brytyjskich Reaperów , 2014-07-04). Na odbiór zakupionych bbsl oczekuje Holandia (Holandia kupuje 4 Reapery, 2013-11-24). Jako potencjalny nabywca postrzegane są też Niemcy, jednak według prezesa GA-ASI Franka Pace’a, Berlin może zdecydować się na zakup Predatorów B, które będą dostępne pod koniec 2016 (Długotrwały lot Predatora B ER, 2014-07-22).

Producent uważa, że z powodu niewielkiej liczby MQ-9 eksploatowanych przez kraje Starego Kontynentu, utworzenie wspólnej grupy zapewni wymierne korzyści. GA-Asi rekomenduje, aby warsztat naprawy i przeglądów silników TPE331, stanowiących zespół napędowy Reaperów, znajdował się w Niemczech, ponieważ jego producent, Honeywell, ma już tam zakłady, zajmujące się tego typu działalnością.

Z kolei centrum szkoleniowe miałoby powstać na terenie Włoch. Wprawdzie kraj ten posiada bsl MQ-1 Predator, ale ograniczenia użytkowania jego przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce są znacznie mniej restrykcyjne niż krajach członkowskich w/w grupy.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.