Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Francja zwiększa budżet obronny

Strategia i polityka, 30 kwietnia 2015

Francja zwiększy wydatki obronne w najbliższych latach o blisko 4 mld euro.

Francja przeznaczy blisko 4 mld euro na wsparcie operacji wojskowych prowadzonych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dodatkowe środki finansowe pozwolą też na zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zagrożonego działalnością organizacji terrorystycznych. Zmianom ulegnie również plan redukcji zatrudnienia w ministerstwie obrony oraz poszczególnych rodzajach sił zbrojnych. Nowy plan wydatkowania zostanie zaprezentowany 20 maja rządowi oraz członkom parlamentu / Rysunek: MO Francji

Ministerstwo obrony Francji otrzyma w latach 2016-2019 dodatkowe 3,8 mld euro (15,2 mld zł). Środki zostaną przeznaczone na wsparcie francuskich kontyngentów wojskowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz na zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

W 2016 Paryż ma przeznaczyć na obronność dodatkowe 600 mln euro (2,4 mld zł). Rok później kwota ta wzrośnie do 700 mln euro (2,8 mld zł), a w 2018 aż do 1 mld euro (4 mld zł). W 2019 budżet ministerstwa obrony zwiększy się o kolejne 1,5 mld euro (6 mld zł).

Bez zmian pozostanie najprawdopodobniej tegoroczny poziom wydatków na obronność. W 2015 Paryż ma wydać ten cel 31,4 mld euro (126,2 mld zł). Część lokalnych mediów sugeruje jednak, że rząd będzie musiał przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na pokrycie bieżących wydatków ministerstwa obrony. Powodem mają być niewystarczające wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz praw do używania wybranych częstotliwości radiowych, które miały zasilić tegoroczny budżet resortu.

Wzrost wydatków obronnych Paryża zmieni też plany związane z redukcją zatrudnienia w strukturach siłowych. Rząd zamierzał zwolnić w najbliższych latach 34 tys. żołnierzy oraz cywilnych pracowników wojska. Dodatkowe środki finansowe pozwolą na zachowanie 18,5 tys. miejsc pracy.

Zmiana polityki finansowania resortu obrony została wymuszona nadmierną eksploatacją sił zbrojnych Francji, które są zaangażowane w misje wojskowe w Afryce, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej i na Sahelu (Francja koncentruje się na Sahelu, 2015-03-12, Francja wycofuje wojska z RŚA, 2015-03-09). Francuzi biorą też udział w kampanii nalotów na pozycje islamistów w Iraku (Francja wspiera koalicję przeciw PI, 2014-09-17).

Blisko 10 tys. żołnierzy wspiera także siły policyjne w najbardziej niespokojnych częściach Francji. Wojskowi patrolują miejscowości, w których występuje największy wskaźnik przestępczości. Szczególna uwaga skierowana jest na dzielnice większych miast zamieszkiwane przez imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Działania te podjęto po zamachach terrorystycznych w Paryżu, do których doszło w styczniu br.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.