Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Wojsko rozbuduje Kanał Sueski

Strategia i polityka, 05 sierpnia 2014

Władze Egiptu ogłosiły plan zwiększenia przepustowości Kanału Sueskiego, w tym częściową budowę nowej nitki tej drogi wodnej. Projekt będzie realizowany pod nadzorem armii.

Kanał Sueski jest podstawowym szlakiem dla statków pływających między Europą i Azją, a także okrętów m.in. uczestniczących w misjach antypirackich u wybrzeży Somalii / Zdjęcie: US Navy

Projekt zakłada zbudowanie 35-km drugiej nitki kanału oraz poszerzenie i pogłębienie 37 km istniejącego już odcinka (cały kanał ma długość 167 km, bez uwzględnienia fragmentu biegnącego przez Wielkie Jezioro Gorzkie). Prace mają potrwać 4-5 lat i rozpocząć się w 2016. Jednocześnie planuje się stworzenie specjalnej strefy przemysłowo-handlowej wokół kanału, dla przyciągnięcia inwestorów i zwiększenia zakresu usług świadczonych dla armatorów, choć będzie to przedsięwzięcie realizowane odrębnie od rozbudowy samego kanału.

Wstępny kosztorys projektu opiewa 4 mld USD (12,4 mld zł). Szacuje się jednak, że roczne przychody z eksploatacji drogi wodnej, wynoszące obecnie 5 mld USD (15,7 mld zł), powinny osiągnąć w ciągu najbliższej dekady wartość ponad 13 mld USD.

Budowa będzie kierowana i nadzorowana przez siły zbrojne. To wojsko zleci wykonanie prac prawdopodobnie ok. 20 najważniejszym egipskim przedsiębiorstwom budowlanym, co ma pobudzić rodzimą gospodarkę (nie wyklucza się jednak udziału zagranicznych, arabskich inwestorów). Oficjalnym powodem jest wymóg zapewnienia inwestycji bezpieczeństwa i ochrony przed ewentualnymi atakami islamskich radykałów (Śmierć egipskich oficerów, 2014-03-20, Egipt traci żołnierzy na Synaju, 2013-11-20).

Można to jednak wiązać także z planami odbudowania kluczowej pozycji armii, która przez wiele dekad była najważniejszym graczem egipskiej sceny politycznej i zaporą dla ugrupowań religijnych. W ostatnich latach jest rola została ograniczona. Dopiero w ub.r. przejęła ona władzę z rąk Bractwa Muzułmańskiego w drodze zamachu stanu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.