Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Oferty na śmigłowce dla WS i MW

Lotnictwo wojskowe, Marynarka wojenna, 20 lutego 2017

Dzisiaj Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił rozpoczęcie negocjacji z 3 wykonawcami (najprawdopodobniej są to: Airbus Helicopters, Leonardo i Sikorsky), którzy wcześniej złożyli oferty wstępne na dostawy 8 śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez Wojska Specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych (CSAR) i 8 wiropłatów dla Marynarki Wojennej, przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu (ZOP/SAR).

W pierwszej kolejności MON chce zakupić śmigłowce ratownictwa bojowego dla Wojsk Specjalnych / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Komisja negocjacyjna - wspólna dla obu postępowań - przekazała dziś oferentom zaproszenia do składania ofert. W pierwszym etapie podjęte zostaną negocjacje nad pozyskaniem śmigłowców dla Wojsk Specjalnych, których pozyskanie jest najbardziej pilne (Specjalsi (na razie) bez Black Hawków, 2016-11-21).

Jak podaje MON, śmigłowce [Mi-14] używane obecnie do dyżurów na morzu mają resursy do końca 2019 i nieprzerwanie wypełniają stawiane przed nimi zadania (Zastosowanie bojowe Mi-14PŁ, 2017-02-16). W związku z powyższym negocjacje w sprawie śmigłowców morskich prowadzone będą po analizie proponowanych przez oferentów harmonogramów możliwych dostaw. Ministerstwo dopuszcza przy tym możliwość ich pozyskania w dwóch transzach po 4 wiropłaty.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W związku z tym negocjacje prowadzone muszą być w trybie całkowitej poufności. Oznacza to, że do czasu ich zakończenia opinii publicznej nie mogą być przekazywane żadne informacje szczegółowe.

Właśnie w związku z taką kwalifikacją postępowania ze wszystkimi oferentami należało na etapie wstępnym uzgodnić zasady obiegu informacji niejawnych. Niecałkowita spójność w tym zakresie przepisów polskich i amerykańskich okazała się przyczyną nieco dłuższego, niż początkowo zakładano trwania fazy wstępnej. Pragnąc w pełni zapewnić równoprawne traktowanie oferentów europejskich i amerykańskich prowadzący postępowanie IU MON zmuszony był wypracować nowe formuły w zakresie wymiany niezbędnych dokumentów. Zapewniły one pełną konkurencyjność postępowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Należało także opracować nowe wymagania w zakresie offsetu, który stanowić musi integralną część kontraktu. Polskie wymagania offsetowe mają zapewnić, że w toku obecnego postępowania wynegocjowany zostanie taki zakres zobowiązań dostawcy, który w pełni zabezpieczy interesy krajowego przemysłu i zapewni pełne bezpieczeństwo dostaw, napraw i obsługi sprzętu w sytuacjach kryzysowych. W ramach tych oczekiwań przewidziano zobowiązanie dostawcy do utworzenia centrum obsługowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi - wraz z uwzględnieniem zdolności do remontowania zespołów głównych oraz pozyskanie przez krajowy przemysł możliwości modernizacji (w tym - częściowej modyfikacji) śmigłowców.

Obecnie IU MON oczekuje na przystąpienie oferentów do negocjacji, które obejmą nie tylko doprecyzowanie wymogów taktyczno-techniczne śmigłowców i parametry finansowe, ale także harmonogramy dostaw i szczegółowe zobowiązania offsetowe dostawcy. Ze względu na fakt pełnej wiedzy oferentów zarówno o własnych możliwościach produkcyjnych i offsetowych, jak i o oczekiwaniach Sił Zbrojnych IU MON spodziewa się niezwłocznego przedłożenia przez nich ofert wstępnych i szybkiego prowadzenia niezbędnych negocjacji z komisją przetargową.

Jednocześnie Inspektorat Uzbrojenia wystosował w dniu dzisiejszym zaproszenia do składania ofert na dostawę 3 samolotów średnich, przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w państwie. W rozpoczętym postępowaniu przetargowym udział biorą: Boeing oraz Lufthansa wraz z przedsiębiorstwem Glomex (Oferty na samoloty dla VIP-ów, 2016-10-14).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.