Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Oferty na samoloty dla VIP-ów

Lotnictwo wojskowe, Strategia i polityka, 14 października 2016

Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach postępowań na dostawę samolotów do przewozu najważniejszych osób w RP.

Ofertę na dostawę samolotów małych, które zastąpią Embraery 175, złożyły Dassault i Gulfstream / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, dzisiaj wpłynęły dwie oferty na dostawę samolotów małych do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP). Oferty złożyli: Dassault Aviation z Francji, proponując 16-miejscowe samoloty Falcon 7X i Gulfstream Aerospace Corporation z USA, proponując 16-miejscowe samoloty G550. IU MON zamierza przeznaczyć na nowe samoloty małe 430 mln zł brutto (Rusza przetarg na samoloty dla VIP-ów, 2016-08-31).

Cena samolotów francuskich to 453 433 535 zł netto. Dassault deklaruje dostawę pierwszego samolotu 31 kwietnia 2018, a drugiego 31 sierpnia tego samego roku. Gwarancja na strukturę płatowca Falcona 7X to 20 lat, na silniki i na systemy pokładowe – 5 lat, a na wnętrze i malowanie – 2 lata (Słaba sprzedaż Falconów , 2016-01-07).

Amerykanie wycenili swoją ofertę na 440 566 395,22 zł netto. Obydwa samoloty mogą dostarczyć 15 sierpnia 2017. Gwarancja na strukturę płatowca Gulfstreama 550 to 10 lat, na silniki i na systemy pokładowe – 5 lat, a na wnętrze i malowanie – 2 lata (Wywiadowcze Gulfstreamy dla Australii, 2016-01-08).

Fakt złożenia ofert nie oznacza wyboru wykonawcy. W chwili obecnej komisja przetargowa dokona analizy i oceny złożonych ofert pod kątem formalno-prawnym. Dopiero następnie z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymagania formalno-prawne i okaże się najkorzystniejszą, zawarta zostanie umowa dostawy. Zakłada się, że nastąpi to jeszcze w tym roku, natomiast dostawy samolotów nastąpią w 2017.

Jednocześnie do IU MON wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób w państwie. Wnioski złożyli: wspólnie Glomex MS s.r.o. (Republika Czeska) z Lufthansa Technik AG (RFN), Boeing (USA), Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. (Polska) oraz wspólnie Aerospace International Group s.r.o (Republika Słowacka) z ASSA-POLAND Zdzisław Kondrat (Polska).

W chwili obecnej komisja przetargowa dokona analizy i oceny złożonych wniosków, a następnie zaprosi wykonawców spełniających wymagania udziału w postępowaniu do złożenia ofert wstępnych. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami, których celem jest ostateczne zdefiniowanie wymagań technicznych samolotów oraz warunków umowy.

Po przeprowadzonych negocjacjach, komisja zamawiającego zaprosi wykonawców do złożenia ofert, po czym dokona ich analizy i oceny. Następnie z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymagania formalno-prawne i okaże się najkorzystniejszą, zawarta zostanie umowa dostawy. Zakłada się, że zawarcie umowy nastąpi w I kwartale 2017.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.