Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Opóźnienie Kryla

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 01 czerwca 2020

W kwietniu br. trzech posłów wystosowało do ministra obrony narodowej interpelację dotyczącą opóźnień w programie wdrożenia 155-mm DMO Kryl i innych przedsięwzięć związanych z artylerią. W maju ukazała się odpowiedź sekretarza stanu w MON, Wojciecha Skurkiewicza.

Wprowadzenie do uzbrojenia WP DMO Kryl umożliwi wycofanie artylerii pamiętającej czasy Układu Warszawskiego / Zdjęcie: HSW 

Posłowie Joanna Frydrych, Zofia Czernow i Killion Munyama wystosowali pytania dotyczące realizacji programu Kryl, systemów dowodzenia i logistyki dla systemów artylerii rakietowej Langusta i modyfikacji armatohaubic Dana.

W odpowiedzi na interpelację potwierdzono, że planowana jest realizacja projektu DMO Kryl w ramach Planu Modernizacji Technicznej. Prace realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) mają zostać zakończone w 2022. Finansowanie projektu odbywa się ze środków NCBiR i do tej pory wydatkowano kwotę 6,7 mln zł. Pierwotny plan zakładał zakończenie prac w grudniu 2015, jednak datę wielokrotnie przekładano. Jednym z powodów opóźnień były problemy konstrukcyjne.

W odniesieniu do systemów dowodzenia i kierowania ogniem oraz elementów systemu logistycznego dla systemów Langusta sekretarz stanu poinformował, że są takie plany. Nie podał jednak zakładanego terminu ich nabycia.

Ostatnią poruszaną kwestią była modyfikacja armatohaubic Dana. Została potwierdzona informacja, że trwają rozważania z niskokosztową modyfikacją. Dotychczas nie podjęto jednak żadnych wiążących decyzji w tym zakresie. Uzasadnieniem dla modyfikacji Dan jest dalsza eksploatacja tych armatohaubic do czasu pozyskania DMO Kryl. Modyfikacja nie wpłynie też, zdaniem sekretarza stanu, na realizację programu Kryl (Jeszcze bez umowy na Kraby, 2016-11-18).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.