Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

26 mld USD cięć

Strategia i polityka, 19 września 2011

Senacka komisja kontroli wydatków rządowych proponuje zamrozić przyszłoroczne wydatki Pentagonu na poziomie z 2011. Spowoduje to konieczność zmniejszenia preliminarza o 26 mld USD i dotknie 580 programów.

W ramach Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), czyli następcy wozów rodziny Humvee, Pentagon miał zamówić kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Możliwe jest jednak, że program nie zostanie zrealizowany / Zdjęcie: BAE Systems

Propozycje komisji nie mają charakteru ostatecznego. Mogą zostać zmienione w trakcie dalszych prac w obu izbach amerykańskiego parlamentu. Są jednak symptomatyczne dla obecnej sytuacji budżetu federalnego (zobacz: Nic ponad 350 mld USD). Wskazują również na metodologię działań: cięcia dotyczą tych programów, które notują istotne opóźnienia, przekraczanie kosztów lub nie zmieniają w istotny sposób oblicza amerykańskich sił zbrojnych.

Komisja chce m.in. zmniejszyć przyszłoroczny budżet programu pozyskania nowego bwp, Ground Combat Vehicle (zobacz: Protest SAIC), z 884 do jedynie 240 mln USD. Wynikające stąd opóźnienie prac ma zostać spożytkowane na opracowanie alternatywnych rozwiązań. Kwestionowane jest również to, że GCV ma doprowadzić do zakupu 1874 pojazdów, podczas gdy cała flota amerykańskich pojazdów pancernych liczy ponad 25 tys. egz.

Całkowitej kasacji ma ulec program JLTV. Uznano bowiem, że realizowana równolegle modernizacja posiadanych samochodów rodziny Humvee wypełni większość celów programu, przy wielokrotnie niższych kosztach. Wskazano też na istotne opóźnienia i przekroczenie pierwotnych preliminarzy programu (zobacz także: Prace nad JTLV zostały wstrzymane).

Podobny los może spotkać program zakupu uzbrojonych śmigłowców rozpoznawczych. US Army zakłada rozpisanie na nie przetargu dopiero w 2013. Stwierdzono więc brak sensu dla inwestowania 73 mln USD w przyszłorocznym budżecie. Kolejne 17 mln USD ma zostać zaoszczędzone z zaniechania modernizacji starych OH-58D, co jest nieopłacalne w przypadku 40-letnich płatowców (zobacz: Kolejna modernizacja OH-58). Ofiarą cięć może również paść program EMARSS, rozwoju nowego systemu rozpoznania, opartego o bezzałogowce, z powodu dotychczasowych opóźnień. Pozwoli to na zmniejszenie przyszłorocznego budżetu Pentagonu o 540 mln USD.

Równie dotkliwe cięcia proponowane są w wydatkach wojsk lotniczych. Przerwany ma być program wymiany centropłatów w szturmowych A-10 (zobacz: Wzmocnienie A-10), z powodu poważnych opóźnień przedsięwzięcia. Planuje się również usunąć 109 mln USD na finansowanie produkcji transportowych C-17, zakłady Boeinga otrzymały bowiem zamówienia zagraniczne.

Likwidacji ma ulec też plan zakupu wojskowych satelitów meteorologicznych - ze względu na rosnące problemy techniczne - oraz 48 bsl MQ-9 Reaper, na których zakup jest zbyt wcześnie. Liczba MQ-1 ma zostać ograniczona do 7 egz.

Opóźnienia w realizacji programów rozwoju śmigłowców HH-60, samolotów tankujących KC-46A oraz modernizacji myśliwców F-22 dają, według parlamentarzystów, podstawę do ograniczenia budżetów także tych programów, łącznie na kwotę 428 mln USD.

Najmniejsze, w zasadzie marginalne oszczędności planowane są natomiast w budżecie US Navy. Komisja nie zaproponowała cięć w żadnym z projektów budowy nowych okrętów wojennych.

Odnośnie przedsięwzięć, realizowanych przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zmniejszenie środków finansowych w największym stopniu ma dotknąć program Joint Tactical Radio System - budowy rodziny radiostacji, które mogłyby zastąpić obecnie użytkowane 30 typów urządzeń łączności (zobacz: 15 mld USD mniej na JTRS). Przyszłoroczny budżet tego przedsięwzięcia ma zostać ograniczony z 776 do 206 mln USD.

Parlamentarzyści zakładają też spowolnienie tempa produkcji myśliwców F-35, utrzymując je w 2012 na tegorocznym poziomie, co argumentują opóźnieniami programu B+R. Powinno to przynieść 695 mln USD.

Propozycje nie ograniczają się jedynie do cięć wydatków. W nielicznych przypadkach zakłada się ich wzrost, w tym przez zakup dodatkowych 12 transportowców Lockheed Martin C-130J czy zwiększenie kwot na zabezpieczenie antykorozyjne samolotów wojskowych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.