Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Próby Caracala rozpoczęte

Lotnictwo wojskowe, 15 maja 2015

W Powidzu trwa sprawdzenie weryfikacyjne osiągów śmigłowca wielozadaniowego H225M Caracal.

Airbus Helicopters przysłał do Polski na sprawdzenie weryfikacyjne jeden z seryjnych śmigłowców H225M Caracal, przeznaczony dla marynarki wojennej Brazylii

10 maja w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu rozpoczęły się sprawdzenia weryfikacyjne śmigłowca Airbus Helicopters H225M Caracal, który jako jedyny został zakwalifikowany do kolejnego etapu przetargu na śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia dla Sił Zbrojnych RP. Próby te są ostatnim etapem oceny oferty złożonej przez konsorcjum Program EC-725 CARACAL-Polska, w skład którego wchodzą Airbus Helicopters SAS i Heli Invest Sp. z o. o. Services S.K-A (Urzędnicy MON wybrali Patrioty i Caracale, 2015-04-21).

Wczoraj w Powidzu zorganizowano pokaz śmigłowca H225M dla przedstawicieli mediów. Jak poinformował przewodniczący grupy weryfikacyjnej, płk Adam Marciniak z Inspektoratu Uzbrojenia, ideą sprawdzeń weryfikacyjnych jest dokonanie porównania zadeklarowanych w złożonej ofercie parametrów technicznych z rzeczywistymi wartościami osiągniętymi podczas badań. Wyniki tych porównań mają jednoznacznie wskazać, czy śmigłowiec spełnia oczekiwania sił zbrojnych.

W skład grupy weryfikującej wchodzi 28 specjalistów, reprezentujących m. in. Sztab Generalny WP, Dowództwo Generalne RSZ, Inspektorat Uzbrojenia i Inspektorat Wsparcia SZ, z różnych dziedzin – od operacyjnego użycia śmigłowców po aspekty techniczne. Do sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowca zaproszony został przedstawiciel związków zawodowych, jednak nie pojawił się w Powidzu. Prace grupy weryfikującej nadzoruje Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych MON.

Sprawdzeniu podlegają 32 parametry obejmujące cztery zasadnicze obszary – spełnienie wymagań tzw. wspólnej platformy, konstrukcję śmigłowca, jego wyposażenie pokładowe i osiągi. W ramach pierwszego z w/w wymagań sprawdzane będzie, czy wszystkie wersje wiropłata pochodzą od jednego producenta, czy mają zabudowane najwyżej dwa typy silników i czy zamienność części pomiędzy poszczególnymi wersjami wynosi co najmniej 50%.

Wiropłat prezentowany był z zestawem uzbrojenia, najprawdopodobniej zaoferowanym przez producenta / Zdjęcia: Bartosz Głowacki

Sprawdzenie konstrukcji polegać będzie na zbadaniu zamienności stosowanych materiałów pędnych i smarów (zwłaszcza stosowanych przez kraje NATO), budowy śmigłowca i jego podwozia, liczby wyjść z kabiny transportowej, a także posiadanie przez producenta certyfikatów lotniczych i spełnienie norm międzynarodowych. Trzeci obszar weryfikacji to porównanie rzeczywistych osiągów śmigłowca – prędkości, pułapu, długotrwałości lotu, promienia działania, możliwości transportowych i zdolności do wykonania zawisu nad danym punktem z danymi zadeklarowanymi przez producenta.

Badane będzie również wyposażenie śmigłowca – zobrazowanie informacji, działanie instalacji pokładowych i autopilota oraz układy monitorujące stan techniczny. Sprawdzone zostaną też zdolności H225M do wykonywania lotów w dzień i w nocy, w warunkach meteorologicznych do lotu z widocznością ziemi (VMC) i w warunkach meteorologicznych do lotu według wskazań przyrządów (IMC). – W czasie sprawdzeń w skład załogi Caracala wejdą piloci grupy weryfikującej, którzy mają doświadczenie w lotach na śmigłowcach, w tym także w misjach bojowych. Część informacji dotyczących weryfikacji zdolności śmigłowca do wykonywania misji bojowych jest tajna – dodał płk Marciniak.

Próby zostały podzielone na dwa etapy – sprawdzenia na ziemi i badania w locie. Pierwsze z w/w rozpoczęły się we wtorek. – Dotychczas przeprowadzone testy potwierdzają zgodność uzyskanych wyników z zapisami złożonej oferty – poinformował płk Marciniak.

Sprawdzenia weryfikacyjne H225M potrwają około miesiąca. Niestety, podczas wczorajszej konferencji w Powidzu, przedstawiciele IU nie umożliwili dziennikarzom zadawania pytań. Pozostawia to w sferze domysłów np. sposób i miejsce przeprowadzenia prób wersji przeznaczonej do zadań zwalczania okrętów podwodnych – działania poszczególnych elementów specjalistycznego wyposażenia, czy operowania z pokładów jednostek nawodnych MW RP.

Pozytywne zakończenie sprawdzeń weryfikacyjnych ma pozwolić na sfinalizowanie procesu wyboru oferty, umożliwiając zawarcie umowy. Rozpoczęcie dostaw śmigłowców dla SZ RP planowane jest na 2017 (Plany Airbus Helicopters , 2015-04-27).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.