Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Plany rozwoju AF-KLM

Lotnictwo cywilne, Strategia i polityka, 07 listopada 2019

Podczas ostatniego spotkania zarządu Air France-KLM z inwestorami, które miało miejsce w Paryżu, linie przedstawiły swoją strategię działania i plany rozwojowe na następne 5 lat.

/ Zdjęcie: Grupa Air France-KLM

Działając na konkurencyjnym i szybko zmieniającym się rynku lotniczym w Europie, Grupa Air France-KLM posiada wszystkie niezbędne atuty, aby odzyskać pozycję lidera. Dzięki zaangażowaniu pracowników w Air France, KLM i Transavii, od końca 2018 udało nam się zrealizować podstawy do naszego długoterminowego planu. Przede wszystkim dokonaliśmy ujednolicenia floty, uprościliśmy nasz portfel marek i poprawiliśmy ich pozycję na rynku, a także dzięki nowy warunkom zatrudnienia, zyskaliśmy dodatkową elastyczność naszych zespołów. Jest to punkt wyjścia do nowej do kolejnych kroków. Zoptymalizujemy nasz model operacyjny i zwiększymy przychody, aby znacznie poprawić naszą marżę operacyjną – powiedział Benjamin Smith, Dyrektor Generalny Grupy Air France-KLM.

Strategia rozwoju na kolejnych pięć lat została zbudowana wokół czterech głównych priorytetów strategicznych, które będą realizowane we wszystkich trzech liniach wchodzących w skład Grupy – Air France, KLM i Transavia. Pierwszym z nich jest optymalizacja modelu operacyjnego polegająca na poprawie wydajności, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych poprzez zarządzanie flotą i produktem w bardziej elastyczny i optymalny sposób, uproszczenie wewnętrznych procesów w każdej linii wchodzącej w skład Grupy, przyspieszenie modernizacji floty, poszukiwanie i wdrażanie dodatkowych synergii w ramach Grupy oraz lobbing władz francuskich w celu stworzenia bardziej konkurencyjnych warunków dla sektora lotniczego.

Oprócz tego planowane jest uproszczenie portfela marek w oparciu o Air France, KLM i Transavię, w celu lepszej identyfikacji i skuteczniejszego docierania do rentownych segmentów rynku. Grupa chce optymalizować siatkę połączeń, przy lepszym wykorzystaniu atutów każdej z linii. KLM będzie pracował nad dalszym wzmocnieniem swojej pozycji na lotnisku Schiphol w Amsterdamie, koncentrując się na przewozach z i do Europy. Air France będzie w dalszym stopniu wykorzystywać siłę rynku lokalnego oraz fakt, że Francja i Paryż stanowią jeden z ważniejszych na świecie kierunków docelowych. Air France wraz z Transavią planują też wzmocnienie swojej pozycji i lepsze wykorzystanie drugiego paryskiego lotniska – Orly (Zimowe nowości Air France KLM , 2019-10-29).

Głównym celem Transavii jest ugruntowanie pozycji wiodącego przewoźnika niskobudżetowego w Holandii, a także we Francji, zwłaszcza dzięki licznym bazom na terenie tego kraju. Grupa zamierza także skuteczniej docierać do klientów poprzez dalszą personalizację oferty przy obniżonych kosztach sprzedaży (Zgoda na rozwój Transavii, 2019-08-01).

Dyrekcja Grupy podkreśla jednocześnie, że integralną częścią strategii rozwoju jest jej globalna odpowiedzialność za branżę na drodze zrównoważonego rozwoju lotnictwa europejskiego. Air France-KLM chce pozostać pionierem wśród przewoźników lotniczych w tworzeniu zrównoważonego lotnictwa, w szczególności poprzez wdrożenie do 2030 swoich planów dotyczących ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Linie lotnicze wchodzące w skład Grupy podjęły już istotne działania mające na celu dalszą redukcję emisji CO2 na pasażera o 50% do 2030, a także dalsze wykorzystywanie i propagowanie paliw zrównoważonych (Jak przetworzyć śmieci z samolotu, 2019-10-31).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.