Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

IV konkurs NCBiR

Przemysł zbrojeniowy, 23 lipca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło czwarty konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

W tematach zgłoszonych do IV konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju położono silny nacisk na robotykę - rozwój bezzałogowych platform lądowych oraz morskich - nawodnych i podwodnych, jak też rozwój nowoczesnych środków łączności dla Wojska Polskiego

22 lipca NCBiR ogłosił kolejny, czwarty już konkurs (NCBiR będzie finansowało MSBS-5,56, 2012-11-25, V Konferencja Naukowo-Przemysłowa, 2012-03-21, VI Konferencja Naukowo-Przemysłowa, 2013-05-15) na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, jednocześnie publikując wykaz 93 tematów wraz z założeniami, zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronność państwa (Konsorcja dla programów pancernych, 2013-02-15). Z tego 15 z resortu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 38 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 38 z Ministerstwa Obrony Narodowej (tematy o numerach 17-36 i 76-93), 1 z Ministerstwa Finansów, 1 z Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i po jednym łączonym ABW/MSW i MSW/RCB. Zainteresowani mają czas do 22 września do składania wniosków .

Do tematów zgłoszonych do konkursu, realizowanych dla potrzeb MON zaliczają się między innymi:

1.       rozpisany na 42 miesiące program wozu wsparcia bezpośredniego (WWB) o masie do 35 ton, z wieżą uzbrojoną w armatę 120-mm z automatem ładowania na podwoziu Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej (UMPG) w wersji ciężkiej, doprowadzony do etapu prototypu,

2.       rozpisany na 36 miesięcy program pływającego bojowego wozu piechoty wyposażonego w bezzałogową wieżę uzbrojona w armatę kalibru 30-40 mm i wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, doprowadzony do postaci prototypu z przeprowadzonymi badaniami kwalifikacyjnymi i dokumentacją do produkcji seryjnej (75-lecie HSW, 2013-05-25),

3.       rozpisany na 36 miesięcy, program lekkiego kołowego 2-3-osiowego opancerzonego transportera rozpoznawczego z napędem na wszystkie koła, 3-4 osobową załogą, do prowadzenia rozpoznania na szczeblu taktycznym, opancerzonego na poziomie osłony balistycznej poziomu co najmniej 3 STANAG 4569, przeciwminową na poziomie 2a i przeciwfugasową na poziomie 4, wyposażony w wieżowy moduł uzbrojenia o kącie ostrzału w płaszczyźnie poziomej 360° o prędkości 40-50 km/h po bezdrożach i 90-110 km/h po drodze utwardzonej i zasięgu 300-500 km po bezdrożach i 600-1000 km po drodze utwardzonej, doprowadzony do postaci prototypu po badaniach kwalifikacyjnych,

4.       rozpisany na 36 miesięcy program pływającego transportera inżynieryjnego (PTI), rozwijanego na bazie nowego bojowego wozu piechoty, doprowadzony do etapu prototypu po badaniach kwalifikacyjnych,

5.       rozpisany na 36 miesięcy program kołowego transportera opancerzonego w układzie podstawowym 8x8 z możliwym wariantem 6x6, o modułowej konstrukcji w skład której wchodzi moduł bazowy i moduły zadaniowe, w odmianie wozu bojowego z bezzałogową wieżą, wozu rozpoznania, wozu zabezpieczenia technicznego, wozu ewakuacji medycznej, wozu inżynieryjnego i wozu rozpoznania skażeń, w postaci prototypu wozu bojowego,

6.       rozpisane na 36 miesięcy programy zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem oraz systemu logistycznego dywizjonowego modułu ogniowego 155-mm lekkich armatohaubic, rozwijany pod kryptonimem Kryl, z uwzględnieniem rozszerzenia do zastosowania w dywizjonach wyposażonych w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta i WWR Homar, dostosowane do transportu na pokładach samolotów transportowych C-130 Hercules,

7.       rozpisany na 36 miesięcy program inteligentnego antypocisku do zwalczania pocisków przeciwpancernych, doprowadzonego do poziomu demonstratora technologii,

8.       rozpisany na 36 miesięcy program lekkiego radaru trójwspółrzędnego dla systemu aktywnej ochrony przed pociskami przeciwpancernymi, doprowadzonego do poziomu demonstratora technologii,

9.       rozpisany na 36 miesięcy program stworzenia autonomicznych pojazdów podwodnych z cichym napędem falowym (biomimetycznym) do rozpoznania podwodnego, doprowadzone do etapu budowy 2-3 pojazdów (Robotuńczyk dla DHS, 2012-09-20),

Równie dużo pojawia się tematów dotyczących rozwoju nowych wozów bojowych: wozu wsparcia bezpośredniego z 120-mm armatą, bojowego wozu piechoty, kołowych transporterów opancerzonych i rozpoznawczych, jak ich uzbrojenia. Na zdjęciu makieta autonomicznego modułu rakietowego do zwalczania celów powietrznych i opancerzonych AMUR wystawiana na MSPO w 2012, będąca jednym z tematów konkursowych / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

10.   rozpisany na 24 miesięcy program autonomicznego modułu uzbrojenia rakietowego przeciwpancernego i przeciwlotniczego AMUR do zwalczania celów pancernych i lekko opancerzonych, jak też nisko lecących celów powietrznych, na dystansie do 4 km, z 6 przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Spike i 4 rakietami przeciwlotniczymi Grom/Piorun, do zabudowy na kołowych transporterach opancerzonych i uniwersalnej modułowego platformie gąsienicowej,

11.   rozpisany na 24 miesiące program modułu nawigacji inercyjnej 3D dla pojedynczego żołnierza, pozwalającego na możliwość określenia położenia przemieszczających się osób w przypadku braku sygnału GPS względem ostatniego znanego położenia, o długotrwałym działaniu do 12 h bez pogorszenia dokładności w porównaniu do systemów nawigacji satelitarnej, ideą jest zapewnienie orientacji sytuacyjnej w trzech wymiarach w akcjach w obiektach zamkniętych (wielokondygnacyjnych),

12.   rozpisany na 30 miesięcy program zautomatyzowanego systemu analizy i syntezy informacji z rozpoznawania sygnałów źródeł mikrofalowych, o kryptonimie Kruk,

13.   program stworzenia rodziny sześciu typów radiostacji definiowanych programowo SDR/CD (Software Definied Radio/Cognitive Radio) rozwijana pod kryptonimem Guarana: przewoźna, doręczna, plecakowa, stacjonarna, okrętowa oraz lotnicza HF/UHF/VHF, z terminem wdrożenia do 2020,

14.   programy rozwoju pięć typów bezzałogowych platform lądowych (BPL) podzielonych na kategorie: plecakową do 15 kg (do krótkotrwałych, interwencyjnych zadań, przenoszonych przez jednego żołnierza, z prostym manipulatorem z kamerą i chwytakiem, zdolna do podkładania 0,5 kg min), przenośną do 75 kg, lekką do 300 kg (do pracy w terenie zurbanizowanym, zdolnych do długotrwałego poruszania się wewnątrz budynków, pokonywania klatek schodowych i drzwi, o ładowności minimum 80 kg, co pozwoli na ewakuację rannych), średnią do 800 kg (do pracy w terenie otwartym, zdolne do towarzyszenia pododdziałom pieszym o wysokiej zdolności do pokonywania przeszkód terenowych, porównywalną z żołnierzem i ładowności do 300 kg) i ciężką do 3000 kg, w trzech podstawowych typach: inżynieryjnych (Inżynieryjno-rozpoznawcza, inżynieryjno-patrolowa, inżynieryjno-interwencyjna), dozorująco-patrolowych, wsparcia (logistycznych) oraz rozpoznawczych, z ujednoliconym systemem sterowania, standardowymi interfejsami i modułową budową, z mobilnym systemem dowodzenia operacjami, przewidywalny czas realizacji 10 lat,

Wizja morskich nawodnych i podwodnych bezzałogowych pojazdów dla Marynarki Wojennej. Poza tym jeden z tematów konkursu to stworzenie podmorskich robotów poruszających się na zasadzie biomimetycznej, naśladującej ruchy ryb / Rysunek: NCBiR

15.   programy autonomicznych platform nawodnych (APN) o długości od 9 do 11 m, masie w powietrzu bez ładunku do 2,5 t i ładowności do 2 t, maksymalnym czasie misji do 12 h, o zasięgu maksymalnym do 200 Mm, prędkości maksymalnej 25-30 w., wyposażonej w dwa silniki o mocy 500 KM, w dwóch konfiguracjach: rozpoznawczej (APN-R) i identyfikacyjno-neutralizacyjno-niszczącej obiekty minopodobne (APN-IN) i autonomicznych platform podwodnych (APP) o zanurzeniu do 200 m w sześciu odmianach: rozpoznawczej (APP-R, długość 3-5 m, masa 500-800 kg, masa ładunku 100-300 kg, maksymalny czas misji 24 h, maksymalny zasięg 50 km), przeciwminowej (APP-PM, długość 1,3-1,6 m, masa 45-60 kg, masa ładunku 4-20 kg, maksymalny czas misji 20 minut, zasięg maksymalny 400 m), pomocniczej manipulacyjnej (APP-M, długość 3-5 m, masa 300-800 kg, masa ładunku 200 kg, maksymalny czas misji 8 h, maksymalny zasięg 15 km), pomocniczej do budowy mobilnej sieci komunikacyjnej i nawigacyjnej (APP-K/N, o zasięgu transmisji do 2000 m, długość 3-5 m, masa 500-800 kg, masa ładunku 20 kg, maksymalny czas misji 24 h, maksymalny zasięg 15 km), oceanograficznej (APP-O, takie dane jak APN-R) oraz dennej stacji wspierającej (DSW, długość 2-4 m, masa 1000-3000 kg, masa ładunku 300 kg, czas misji 240 h przeznaczenie do ładowania baterii APP-R), jak też przeznaczonych dla APP i APN systemów wykrywania, klasyfikacji, identyfikacji i neutralizacji, systemu dowodzenia i zarządzania informacją oraz integracji systemów przeciwminowych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra