Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zespół ds. offsetu w programie Wisła

Strategia i polityka, 29 października 2015

Minister Obrony Narodowej powołał zespół negocjacyjny do przygotowania i przeprowadzenia negocjacji umowy offsetowej związanej z programem Wisła.

Rysunek: German Marshall Fund of the US

Jak podaje Zarządzenie Nr 38/MON z dn. 23 października 2015, Minister Obrony Narodowej powołał zespół negocjacyjny, którego zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji umowy offsetowej związanej z dostawą przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu (kryptonim Wisła). Umowa zostanie zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innym podmiotem (Wojskowe deklaracje PiS, 2015-10-15).

W trakcie przygotowania i prowadzenia negocjacji, zespół będzie działał na podstawie Procedury zawarcia umowy offsetowej związanej z pozyskaniem od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu Wisła, określonej 21 sierpnia 2015 przez Ministra Obrony Narodowej, założeń do propozycji negocjacyjnej zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej z jednym zagranicznym dostawcą oraz instrukcji negocjacyjnej wskazanej w w/w procedurze.

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej. W jego skład wchodzą: przewodniczący (dyrektor Biura do Spraw Umów Offsetowych w MON), z-ca przewodniczącego (przedstawiciel dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w MON), sekretarz (przedstawiciel dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w MON) oraz przedstawiciele: Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra właściwego do spraw zagranicznych, dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w MON, dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w MON, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W pracach Zespołu, w charakterze obserwatorów, uczestniczą także przedstawiciele Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych w MON. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu. Przewodniczący może też zlecać wykonanie analiz, ekspertyz, opinii lub opracowań na potrzeby prac Zespołu.

Co ciekawe, w informacji prasowej, zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej Hejl HaAvir (wojsk lotniczych Izraela), dotyczącej wizyty Inspektora Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jana Śliwki w Izraelu, można znaleźć informację, że w następnej dekadzie Siły Powietrzne RP wprowadzą do wyposażenia m. in. 8 baterii zestawów OP Patriot, z którymi zostaną zintegrowane pociski przechwytujące Stunner, stosowane w systemie antyrakietowym David’s Sling (Rozpoczęto szkolenie operatorów Procy Dawida, 2015-07-01).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.