Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Dialog techniczny o Tarczy Polski

Przemysł zbrojeniowy, 05 czerwca 2013

Inspektorat Uzbrojenia MON przeprowadzi dialog techniczny z producentami zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu, zapoczątkowując proces zakupu najważniejszego elementu Tarczy Polski.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia stanowiska podmiotów przemysłowych, można jednak założyć, że w dialogu technicznym wezmą udział producenci zestawów SAMP/T (na zdjęciu), Patriot oraz Barak-8 MR / Zdjęcie: MBDA

Dialog techniczny ma pozwolić na ocenę możliwości spełnienia przez producentów zarysu wymagań taktyczno-technicznych wojska, a także dać zamawiającemu wiedzę niezbędną do przygotowania szczegółowych założeń programu. Dotyczy to także informacji dotyczących szacunkowych kosztów i terminów realizacji, ograniczeń w przekazywaniu technologii oraz poprawnego zdefiniowania zagrożeń. Zebrane dane posłużą specjalistom MON do opracowania studium wykonalności oraz wstępnych założeń taktyczno-technicznych, najważniejszych dokumentów w pierwszym etapie przetargu.

IU MON planuje przeprowadzić dialog techniczny ze wszystkimi potencjalnymi dostawcami zestawu średniego zasięgu (o kryptonimie Wisła) w okresie 24 czerwca – 30 września br. Termin zgłoszenia udziału w dialogu minie 21 czerwca.

Przypomnijmy, że resort obrony w ramach programu rozwoju sił zbrojnych na lata 2013-2022 planuje kupić 6 baterii zestawów rakietowych o zasięgu ponad 100 km, zdolnych m.in. do niszczenia pocisków balistycznych. Ma to umożliwić Polsce włączenie się w system obrony przeciwrakietowej NATO. Plan obejmuje także zakup 11 baterii zestawów bliskiego zasięgu (do 25 km) o kryptonimie Narew oraz niemal w całości rodzimego wyposażenia bardzo krótkiego zasięgu (130 mld zł na modernizację, 2012-12-12).

Program budowy systemu obrony powietrznej zyskał z inicjatywy Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego rangę ustawową. Dzięki znowelizowaniu ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnychna ten cel będą przeznaczane środki w wysokości co najmniej corocznego przyrostu budżetu MON. Jednak nawet, gdy nie będzie wzrostu PKB, system otrzyma nie mniej niż 20% obecnych wydatków modernizacyjnych resortu obrony. Według prognoz BBN, oznacza to wydanie w ciągu dekady nie mniej niż 8-12 mld zł (Program obrony powietrznej w Sejmie, 2012-09-24, Kłopot z integratorem Tarczy Polski, 2013-04-16).

Obecnie siły zbrojne RP dysponują 20 bateriami zestawu Kub (ich eksploatacja ma się zakończyć do 2022), 64 zestawami Osa (2026), 17 zestawami Newa (2019) oraz jedną baterią S-200 Wega (2015). Wszystkie te zestawy wprowadzono do uzbrojenia w latach 1970. i 1980. (O Tarczy Polski w Senacie RP, 2012-11-08). Oprócz ich starzenia się technicznego, nie dają one możliwości zwalczania pocisków balistycznych; kończą się też resursy samych pocisków rakietowych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.