Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Negocjacje w sprawie NGO-N1 dla WP

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 13 kwietnia 2014

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął negocjacje bez publikacji o ogłoszenia zamówienia z Zakładami Metalowymi Dezamet z Nowej Dęby w sprawie dostaw 12 tys. granatów 40 mm x 46SR NGO-N1 dla Wojska Polskiego.

Nabój NGO-N1 ma pocisk odłamkowy z zapalnikiem G-01 z samolikwidacją. Masa granatu wynosi 277 g, długość 99 mm, prędkość wylotowa 82 m/s, donośność 400 m. Podczas wybuchu powstaje około 200 odłamków, a zasięg rażenia wynosi 5 m / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

40-mm amunicja standardu NATO ma zostać dostarczona w latach 2014-2017 partiami po 3000. Naboje będą wykorzystywane w granatnikach podwieszanych GPBO-40 i samodzielnych GSBO-40, również produkowanych przez ZM Dezamet. Są to obecnie jedyne konstrukcje używane w Wojskach Lądowych do amunicji 40 mm x 46SR NATO. W przyszłości mają też zasilać granatniki rewolwerowe poszukiwane przez WP (200 granatników rewolwerowych dla WP, 2013-12-04).

W latach 2011-2012 armia odebrała z ZM Dezamet 2500 granatów NGO-N1 i tyle samo ćwiczebnych NGC1-N, wcześniej w 2010 zamówiono 3270 NGO-N1 i 2800 NGC1-N. Było to połączone z dostawami 40-mm granatników jednostrzałowych z Nowej Dęby. W kwietniu 2010 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej kupiono ich 220 (180 podwieszanych GPBO-40 i 40 samodzielnych GSBO-40), a we wrześniu 2011 dalsze 390 (270 GPBO-40 i 120 GSBO-40). Obecnie negocjowane są dostawy dalszych 296 podwieszanych GPBO-40 (296 granatników GPBO-40 dla WP, 2014-03-26).

Uzasadnieniem procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu jest fakt, że dokumentacja do produkcji seryjnej wyrobów opracowana została w ramach pracy własnej przez ZM Dezamet, który jest jej właścicielem. Zmiana dostawcy spowodowałaby konieczność nabywania amunicji o innych właściwościach, co spowodowałoby brak kompatybilności z dotychczas użytkowanymi w Siłach Zbrojnych granatnikami oraz duże trudności techniczne w ich użytkowaniu (skomplikowałoby to funkcjonowanie istniejącego podsystemu materiałowo-technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego, wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów i komórek logistycznych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, przeglądów, napraw i remontów). Dodatkowo zakup innej amunicji utrudniłby realizację procesu szkolenia żołnierzy ze względu na inną balistykę wyrobu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.