Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Pierwsze tysiąc Grotów

Przemysł zbrojeniowy, 15 grudnia 2017

Dzisiaj przedstawiciele Fabryki Broni Łucznik-Radom (FB) poinformowali o zakończeniu dostaw partii 1000 karabinków Grot (MSBS), zamówionych dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Dwa produkty, które powinny zapewnić skokowy wzrost obrotów radomskiej fabryce w najbliższych latach: karabinek Grot oraz pistolet PR-15 Ragun

Zlecenie było realizowane na podstawie zapisów umowy z 4 września br., zawartej między przedstawicielami MON i FB. Zakładała ona szybkie wyprodukowanie tysiąca egz., a po wprowadzeniu zmian, kolejnych 29 tys., z opcją na 23 tys. karabinków. Pierwsze Groty opuściły zakład 30 listopada, ostatnie ze wstępnej partii 15 grudnia. Broń została ukompletowana w podstawowym standardzie, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, bagnetami-nożami i jeszcze importowanymi magazynkami. Wcześniej zawarto umowy dotyczące karabinków paradnych (Reprezentacyjne MSBS-R dla WP, 2016-03-19, Paradny MSBS-R już w BRWP, 2016-05-01)

Karabinki MSBS z ostatniej partii tysiąca egz. były pakowane w skrzynie i wywożone jeszcze dzisiaj po południu

Zakłada się, że pod koniec marca 2018 użytkownik, formacje WOT, przedstawią uwagi dotyczące broni, które powinny stać się podstawą do wprowadzenia ewentualnych zmian w karabinkach partii wielkoseryjnej. Ich dostawy mają być zrealizowane w szybkim tempie, znacznie przekraczającym zdolności wytwórcze Fabryki Broni, która przeniosła się do nowej siedziby w 2014 i częściowo unowocześniła park maszynowy pod kątem wówczas planowanego zapotrzebowania wojska oraz innych formacji uzbrojonych (Nowa FB i nowa broń, 2014-07-02). Tymczasem harmonogram dostaw MSBS dla WOT zakłada, by już w przyszłym roku zakłady opuściły 23 tys. tych karabinków, nie licząc produkcji innych, wcześniej zamówionych typów, w tym karabinków rodziny Beryl.

W 2014, kiedy FB przeniesiono ze starych budynków w centrum Radomia do nowych hal na obrzeżach miasta, zakupiono kilkanaście nowoczesnych urządzeń do obróbki numerycznej, skracając czas produkcji i podnosząc efektywność kosztową prac…

Dlatego kierownictwo FB zdecydowało się na zakup ok. 70 nowych urządzeń, które powinny pozwolić na trzykrotne zwiększenie możliwości produkcyjnych. Najwięcej z nich trafi do Radomia między lutym a czerwcem 2018, tak aby można było od połowy roku przystąpić do masowej produkcji Grotów. Jednocześnie planuje się relatywnie niewielkie zwiększenie liczby pracowników, z obecnych ponad 500 do ok. 600 osób. Według prezesa zakładu Adama Suligi najbardziej potrzeba technologów i konstruktorów.

By zakupić nowy sprzęt, zakład zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt, gwarantowany przez Polską Grupę Zbrojeniową, w wysokości ok. 81,5 mln zł (dodatkowe ok. 8,5 mln pochodzi ze środków własnych zakładu: całkowita wartość programu wynosi więc 91 mln zł). Ma on być spłacany w ciągu najbliższych 4 lat, ze zwiększonych obrotów i zysków przedsiębiorstwa. Dodajmy, że obok dostaw karabinków Grot, radomska fabryka powinna także w 2018 rozpocząć seryjną produkcją pistoletów PR-15 Ragun.

…nadal jednak ok. 80% parku maszynowego to stare urządzenia, przystosowane przede wszystkim do produkcji karabinków rodziny Beryl. Rozpoczęcie masowej produkcji broni rodziny MSBS wymusiło konieczność zastąpienia większości z nich nowoczesnymi, głównie importowanymi maszynami numerycznymi / Zdjęcia: Michał Likowski

Równolegle do zakupów dla WOT, trwa proces wdrażania konstrukcji do służby w jednostkach operacyjnych. W br. przekazano do testów kwalifikacyjnych 40 pierwszych egz. (Rozpoczęcie badań MSBS-5,56, 2016-07-09). Zakończyły się one wynikiem pozytywnym, choć zebrano w czasie tego procesu szereg uwag, które stały się podstawą do wprowadzenia modyfikacji dla egzemplarzy produkcji seryjnej.

Obecnie – w ramach programu Tytan – prowadzone są wspólnie m.in. z WAT prace nad szeregiem odmian broni systemu MSBS oraz elementów wyposażenia. Mimo że program ten powinien zakończyć się dopiero w 2020, o wiele szybciej można spodziewać się finalizacji prac nad m.in. granatnikiem podwieszanym, odmianami broni o różnej długości luf, a także karabinkiem wyborowym. Istnieje się możliwość, by kolejne elementy systemy wchodziły do służby – być może w formacjach WOT – szybciej, niż razem z całym zestawem Tytan.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.