Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Wpływ transportu lotniczego na gospodarkę

Lotnictwo cywilne, 01 lipca 2015

W poniedziałek, 29 czerwca 2015, w hotelu Hilton Garden Inn odbyła się zorganizowana przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice konferencja poświęcona wpływowi transportu lotniczego na gospodarkę.

W pierwszym panelu, dotyczącym wpływu lotnisk na rozwój regionu na przykładzie lotniska Kraków-Balice zaproszeni goście dyskutowali o czynnikach i kierunkach dalszego rozwoju lotnisk i regionów, w których się one znajdują. Temat kolejnego panelu dotyczył rozwoju sieci lotnisk w Polsce w latach 2007 – 2015. W tej części rozmawiano o zrealizowanych inwestycjach, wykorzystanych szansach oraz istniejących zagrożeniach. Ostatni panel był poświęcony rozwojowi i sytuacji linii lotniczych w Polsce w latach 2007 – 2015 oraz perspektywom na kolejne lata / Zdjęcie: Marcin Sigmund

Podczas trzech paneli dyskusyjnych zaproszeni goście z Polski i zagranicy dyskutowali o tym, jak rozwój lotnisk wspiera biznes i wpływa na życie tych, którzy podróżują samolotami. Przedstawiciele największych europejskich przewoźników mówili o strategiach ich dalszego rozwoju na polskim rynku, trudnościach i wyzwaniach związanych z ich funkcjonowaniem, współpracy z partnerami, czyli lotniskami, agentami handlingowymi, regionami i regulatorami rynku. Kolejny ważny wątek dotyczył rozwoju infrastruktury lotniskowej.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak, a partnerami wydarzenia byli: Ernst&Young, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport, Bank Pekao S.A., Business Centre Club, Rzeczpospolita, Radio Kraków, Astaldi S.p.A., Max Bögl Polska Sp. z o.o., QUMAK S.A.

W pierwszym panelu dotyczącym wpływu lotnisk na rozwój regionu, na przykładzie lotniska Kraków-Balice, zaproszeni goście dyskutowali o czynnikach i kierunkach dalszego rozwoju lotnisk i regionów, w których się one znajdują. Wśród biorących udział w rozmowie znaleźli się: prezes krakowskiego portu Jan Pamuła; Jarosław Król, z Banku Pekao S.A. Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta Krakowa; Elżbieta Gabryś z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; prezes MARR Wiesław Bury i Adrian Furgalski z ZDG TOR. Moderatorem był Remigiusz Chlewicki z Ernst&Young.

W dyskusji zwrócono uwagę na to, że kluczem decydującym o tym, czy lotnisko odniesie sukces nie jest tylko jeden czynnik, lecz cały ich zestaw. Jednym z podstawowych jest niewątpliwie odpowiednia lokalizacja lotniska, uwzględniająca potencjał i atrakcyjność regionu, poziom zamożności jego mieszkańców oraz skomunikowanie istniejącego lub mającego powstać portu lotniczego z regionem. Jako inne elementy stanowiące o sukcesie wymieniono dobrą kadrę zarządzającą lotniskiem, dobrą infrastrukturę lotniskową, współpracę z władzami regionalnymi i z administracją rządową połączoną z promocją regionu i lotniska, a także jasną wizję roli, jaką ma pełnić lotnisko – hub czy port regionalny.

Temat kolejnego panelu dotyczył rozwoju sieci lotnisk w Polsce w latach 2007-2015. W tej części rozmawiano o zrealizowanych inwestycjach, wykorzystanych szansach oraz istniejących zagrożeniach. Wśród uczestników panelu znaleźli się: Marek Kachaniak z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; Rafał Marczewski z PAŻP; Andrzej Hawryluk z PPL; Vito Ribecco z Astaldi; Falk Rohmberger z Max Böegl, Łukasz Strutyński z zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice i Robert Siwik Qumak ze SkyLar. Moderatorem tej części był także Remigiusz Chlewicki.

Jako główne kierunki rozwoju wskazane zostały: podniesienie przepustowości portów lotniczych, rozwój infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej obejmującej budowę hoteli, centrów konferencyjno-biznesowych oraz rozwój sieci drogowej i kolejowej prowadzącej do lotnisk. Zaproszeni eksperci doszli do wniosku, że istniejąca sieć lotnisk w Polsce jest ogólnie rzecz biorąc dość dobra, przy założeniu, że rozwinięte zostanie ich skomunikowanie drogowe i kolejowe. W większości zgodzili się jednak, że powstające lotnisko w Szymanach ma szansę zaistnieć dzięki potencjałowi turystycznemu regionu, w którym się znajduje i który wzbudza duże zainteresowanie Niemców i Rosjan.

Członek Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Łukasz Strutyński zauważył, że jednym z czynników hamujących rozwój lotnisk w Polsce jest nadmierna biurokracja. Przykładowo proces przygotowania inwestycji i przebrnięcie przez wszystkie związane z tym formalności zajmuje często znacznie więcej czasu niż sama jej realizacja. Problemem jest też skomplikowane i przeregulowane polskie prawo, czasami bardziej restrykcyjne niż wymogi unijne. Jako zagrożenie dla rozwoju lotnisk uznał sytuację, w której gminy mają zbyt duży udział w planowaniu rozwoju portów lotniczych, np. w przypadku uchwalania master planów, bowiem nie rozumieją one często potrzeb lotnisk i przez to hamują ich rozwój. Wskazał też na problem, jakim jest różne orzecznictwo poszczególnych sądów w podobnych sprawach i ograniczenia rozwoju lotnisk wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W dyskusji wskazano, że dobrą alternatywą dla zakładania klasycznych portów lotniczych byłaby budowa tańszych niewielkich lotnisk z utwardzonymi pasami startowymi o długości 1200-1300 m dla general aviation oraz dyspozycyjnych odrzutowców wykorzystywanych przez biznesmenów, co mogłoby stymulować rozwój regionów. Koszt budowy takiej drogi startowej wraz ze stacją paliw oszacowano na ok. 16 mln zł.

Ostatni panel był poświęcony rozwojowi i sytuacji linii lotniczych w Polsce w latach 2007-2015 oraz perspektywom na kolejne lata. W tej części konferencji głos zabrali: Chloé Marchand reprezentująca linie Air France, KLM, Delta; George Athanassiou z Alitalii; Petr Duchek reprezentujący British Airways i Iberię; dr Frank Wagner z Grupy Lufthansa i Pawel Zagrajek z ULC. Moderatorem był David Stroud, dyrektor zarządzający Airport Strategy & Marketing.

Na wstępie zaznaczono, że pomimo dynamicznego rozwoju, Polska nadal znaczne pozostaje w tyle za 15 państwami starej Unii Europejskiej pod względem liczby lotów, jakie w ciągu roku wykonuje statystyczny mieszkaniec, co dla linii lotniczych jest sporą szansą. Wskazali też na bardzo silną pozycję tanich przewoźników na naszym rynku, niestety niebiorących udziału w dyskusji. Zauważona została też swego rodzaju specjalizacja niektórych portów lotniczych, takich jak np. Katowice, które koncentrują się głównie na rejsach czarterowych oraz Gdańsk, który w swej ofercie ma bardzo dużo połączeń do Skandynawii.

W dyskusji pojawiła się prognoza mówiąca o tym, że w przyszłości nadal będzie się zwiększała liczba pasażerów przewożonych tanimi liniami lotniczymi, a spadać przewożona przez tradycyjne. W konsekwencji na rynku będą dominować dobrze zarządzane linie lotnicze. Będzie też można obserwować proces konsolidacji poszczególnych przewoźników nie tylko tradycyjnych, ale także niskokosztowych.

Uczestnicy podkreślili też konieczność ciągłego rozwoju infrastruktury lotniskowej w najbardziej zatłoczonych portach lotniczych oraz takiego wykorzystania floty, jaką dysponują, by pojemność samolotów była dobierana adekwatnie do liczby pasażerów podróżujących konkretnymi rejsami.

Wskazali też na ciągle rosnące wymagania pasażerów odnośnie komfortu nie tylko na pokładzie samolotów, ale i w portach lotniczych, a co się z tym wiąże – konieczność wprowadzenia np. digitalizacji odprawy oraz lepszej oferty m.in. w zakresie miejsc do wypoczynku i spędzania czasu na lotniskach. W spełnieniu oczekiwań pasażerów za niezbędną uznano ściślejszą współpracę linii lotniczych i lotnisk. Wspólnie zauważono, że czynnikami przyciągającymi linie lotnicze jest dobra infrastruktura lotniskowa, dobra współpraca z władzami portów lotniczych oraz zamożność ludzi zamieszkujących dany region.

Tego samego dnia wieczorem w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala, na której liniom lotniczym i polskim portom lotniczym przyznano nagrody Liderzy Polskiego Nieba.

W kategorii liczba przewiezionych pasażerów pierwszą nagrodę otrzymała linia Ryanair, drugą PLL LOT (Plany rozwoju PLL LOT, 2015-06-23), zaś trzecią Wizzair. Wyróżnienie za liczbę przewiezionych pasażerów czarterowych otrzymał Enter Air (Enter Air chce wejść na GPW, 2015-06-19), a za najlepszą ofertę przesiadkową – Lufthansa (Letni rozkład grupy Lufthansa , 2015-03-17). W kategorii dynamika wzrostu liczby przewiezionych pasażerów pierwszą nagrodę przyznano linii Wizz Air (Nowe trasy Wizz Air z Katowic i Warszawy, 2015-06-27), drugą Lufthansa, a trzecią Norwegian. W kategorii siatka połączeń pierwszą nagrodę otrzymał Ryanair (Centrum obsługi Ryanaira we Wrocławiu, 2015-05-14), drugą Wizz Air, trzecią PLL LOT. Pierwszą nagrodę i tytuł Lidera Polskiego Nieba 2014 wśród przewoźników lotniczych przyznano linii Ryanair, drugą nagrodę otrzymał Wizz Air, a trzecią Lufthansa.

Nagrody liderów przyznano także portom lotniczym. W kategorii liczba przewiezionych pasażerów w 2014 pierwszą nagrodę przyznano Lotnisku Chopina, drugą Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu im. Jana Pawła II Kraków-Balice (Letni rozkład lotów z Krakowa, 2015-03-30), a trzecią Portowi Lotniczemu Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W kategorii dynamika wzrostu liczby przewiezionych pasażerów w latach 2013 – 2014 pierwszą nagrodę otrzymał Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, drugą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, a trzecią Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (Nowa droga startowa w Katowicach, 2015-05-29).

W kategorii dynamika wzrostu liczby przewiezionych pasażerów w latach 2011 – 2014 pierwszą nagrodę przyznano Lotnisku Chopina, drugą Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu im. Jana Pawła II Kraków-Balice, a trzecią Portowi Lotniczemu Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Pierwszą nagrodę i tytuł Lidera Polskiego Nieba 2014 wśród lotnisk otrzymał Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Równorzędną drugą nagrodę otrzymały Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Lotnisko Chopina w Warszawie, zaś trzecią nagrodę Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.