Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

40 statków powietrznych w 3 lata

Lotnictwo wojskowe, 06 sierpnia 2013

W ciągu ostatnich 3 lat wojska lotnicze Indii utraciły wskutek wypadków 40 statków powietrznych. W ich wyniku życie straciło blisko 50 osób.

Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba wypadków z udziałem indyjskich samolotów i śmigłowców wojskowych to przede wszystkim wynik wieloletnich zaniedbań, przekładających się na poziom wyszkolenia pilotów oraz stan techniczny samych statków powietrznych. Taka sytuacja stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jako że w bezpośredni sposób wpływa na rzeczywisty potencjał bojowy wojsk lotniczych Indii / Zdjęcie:MO Indii

Informacja na ten temat została opublikowana w formie odpowiedzi na zapytanie parlamentarne skierowane do ministra obrony Indii, A.K. Antony'ego. Według przedstawionych przez niego danych, w ciągu ostatnich 3 rocznych okresów budżetowych (rozpoczynających się 1 kwietnia danego roku) wojska lotnicze tego państwa utraciły 40 statków powietrznych, w tym 22 samoloty. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 49 osób, spośród których 44 to wojskowi.

Największa liczba wypadków z udziałem samolotów wojskowych Indii dotyczyła przestarzałych i awaryjnych myśliwców MiG-21 (Katastrofa MiG-21 w Indiach, 2013-07-15, Kolejny MiG-21 rozbił się w Indiach, 2013-06-07). W ostatnich 3 latach wojska lotnicze tego państwa musiały skreślić ze stanu 10 statków powietrznych tego typu.

Dużą liczbę stanowią katastrofy lotnicze z udziałem indyjskich śmigłowców wojskowych. Począwszy od roku fiskalnego 2010/2011, New Delhi utraciło do tej pory 18 wiropłatów, w większości transportowych lub ratowniczo-poszukiwawczych, które często są angażowane do misji związanych z reagowaniem kryzysowym czy pomocą ofiarom klęsk żywiołowych. Warto przypomnieć, że do jednego z ostatnich tego typu wypadków, z udziałem Mi-17W-5 (Dostawy Mi-17 dla Indii, 2012-03-28), doszło pod koniec czerwca (Kolejny wypadek w Indiach, 2013-06-25). Śmigłowiec brał udział w akcji ewakuowania osób zagrożonych powodziami i osunięciami ziemi, jakie nawiedziły wówczas północną część kraju.

Opublikowane przez Antony'ego zestawienie wypadków z udziałem indyjskich wojskowych statków powietrznych w żaden sposób nie jest zaskakujące. Stanowi ono potwierdzenie kontynuacji pewnego niepokojącego zjawiska, związanego z malejącym potencjałem bojowym wojsk lotniczych tego państwa (Jak na wojnie..., 2012-03-20).

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w złym stanie technicznym floty indyjskich samolotów i śmigłowców wojskowych. Wynika on z jednej strony ze zużycia poszczególnych konstrukcji, będącego skutkiem zbliżania się ich resursów do końca. Nie mniejszy wpływ na omawianą sytuację ma też zła jakość obsługi technicznej statków powietrznych, wynikająca z niedostatecznego wyszkolenia personelu naziemnego oraz częstych skandali związanych z rozkradaniem zapasów części zamiennych.

Równie problematyczny jest też poziom wyszkolenia samych pilotów wojskowych. Ze względu na kłopoty z utrzymaniem w linii wymaganej liczby samolotów szkolnych (Indyjski problem z Hawkami, 2012-12-18, Hindusi już szkolą się na PC-7, 2013-07-15) oraz niedopracowanie programów kursów przygotowawczych, indyjscy lotnicy często nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, pozwalającymi na umiejętne reagowanie w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych w trakcie lotu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.