Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Program rozwoju SZ RP przyjęty

Strategia i polityka, Wojska lądowe, Obrona terytorialna, 28 listopada 2018

Minister ON Mariusz Błaszczak podpisał zarządzenie ustanawiające Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2017- 2026. Określa on szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany rozwoju dotyczące wszystkich  zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument (niejawny) definiuje także  liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów SZ RP.

 / Zdjęcie: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, DG RSZ 

Główne założenia Programu Rozwoju SZ RP to wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych,  w tym  priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki poprzez m.in. przyspieszenie  formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, a także wzrost ukompletowania 16. Dywizji i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach.

Oprócz tego kontynuowane będzie formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej i budowane będą wojska cyberobrony. Dokument zakłada też wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, wprowadzenie do wyposażenia WP nowoczesnych systemów obrony powietrznej i artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód i poprawę zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego dywizji WP poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.

Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na l. 2017-2026 (Harpia przyspiesza, 2018-11-28, 27 miliardów na 4. dywizję, 2018-11-25, Homar wchodzi w etap realizacji , 2018-10-19, Kontrakt na polskie Patrioty , 2018-09-27).

Na podstawie informacji MON


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.