Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Piąte podejście do Mustanga

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 25 października 2019

2. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła kolejne postępowanie na samochody ciężarowo-osobowe ogólnego przeznaczenia dla Wojska Polskiego. Jest to już piąta próba wyłonienia następcy eksploatowanych Honkerów.

Dotychczasowe postępowania w ramach projektu Mustang najczęściej kończyły się unieważnieniem z powodu przekroczenia kosztów zamówienia / Zdjęcie: MON

Przedmiotem postępowania ogłoszonego przez 2. RBLog jest dostawa łącznie 635 samochodów w trybie przyspieszonym. W ramach zamówienia gwarantowanego będzie to 485 pojazdów, zaś w ramach zamówienia opcjonalnego 150 pojazdów. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2020-2022. Przewiduje się dostarczenie każdego roku 160-165 samochodów w ramach zamówienia gwarantowanego i po 50 samochodów rocznie w ramach opcji.

Szacunkowa wartość postępowania wynosi 98 947 973,30 zł. Oferenci mogą składać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 6 listopada. Zamówienie ma zostać sfinalizowane przez wykonawcę do 28 października 2022. Jednocześnie zamawiający zastrzegł sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w przypadku nie przydzielenia środków na realizację zakupu.

Oferty będą oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami. Wpływ na ocenę będzie mieć w 60% cena oferty, dodatkowa moc silnika (ponad minimalną moc ustaloną na 110 kW) w 20%, termin realizacji umowy w 15% i opcjonalne wymagania konstrukcyjne w 5%.

Zamawiający uzasadnił przyspieszony tryb postępowania. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z tego, iż istnieje duże zagrożenie niepodpisania umowy w 2019, co skutkowałoby brakiem możliwości opłacenia w 2019 roku zaliczki dla Wykonawcy realizującego umowę dostawy pojazdów dla SZ RP. W związku z powyższym nie wykorzystano by środków przydzielonych w planie modernizacji technicznej na 2019. Ponadto realizacja postępowania w trybie skróconym pozwoli na przyspieszenie dostaw w 2020 i umożliwi zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w krótszym czasie (Nowy PMT, 2019-02-28, 11 oferentów w Mustangu, 2018-10-26).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.