Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowy PMT

Strategia i polityka, Przemysł zbrojeniowy, 28 lutego 2019

Dzisiaj minister obrony narodowej przedstawił zarys informacji o nowym Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. W tym czasie na zakupy sprzętu i uzbrojenia ma zostać wydane 185 mld zł.

W latach obowiązywania najnowszej edycji PMT będą kontynuowane zakupy samobieżnych moździerzy automatycznych Rak / Zdjęcie: HSW

Główne założenia niejawnego planu zostały przedstawione przez ministra Mariusza Błaszczaka oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka w Dowództwie Generalnym RSZ.

Ze względu na duże opóźnienie (Nowy PMT, 2016-10-19), w dokumencie zawarto już dane z realizacji wydatków zakupowych w latach 2017 i 2018. Były to odpowiednio ok. 8,8 oraz 12,5 mld zł (uzyskano tak dużą kwotę ze względu na przesunięcie środków wewnątrz budżetu MON; 5,4 mld zł na Wisłę w 2018, 2019-02-19).

W br. na modernizację techniczną na zostać przeznaczone 11 mld zł, w przyszłym 14 mld, w 2021 – 17,6 mld, w 2022 – 19,2 mld, 2023 – 20,3 mld, 2024 – 25 mld, 2025 – 25,9 i w 2026 – 30,8 mld zł. Nie podano jednak, czy wartości te dotyczą cen stałych z br., czy z uwzględnieniem szacowanej inflacji.

Z planowanych programów minister obrony i szef SG WP wymienili 16 projektów. Największym kwotowo powinien być program Wisła (choć nie informowano o szczegółach finansowych, można szacować wartość tego programu na ok. 50 mld zł). Kolejne – w kolejności preliminarzy finansowych – będzie Harpia (zakup 32 samolotów wielozadaniowych 5. generacji; w przypadku F-35 oznacza to konieczność wydania ok. 20 mld zł; Harpia przyspiesza, 2018-11-28) i Narew – systemu obrony powietrznej małego zasięgu. Niewiele mniej powinny kosztować zakupy śmigłowców uderzeniowych, w ramach programu Kruk, okrętów podwodnych oraz wielozadaniowych jednostek nawodnych (Orka i Miecznik; MW bez patrolowców?, 2019-01-24). Marynarka Wojenna może tez oczekiwać na samoloty patrolowe, program pozyskania których ma kryptonim Płomykówka (FIA 2018: Bombardier idzie do wojska, 2018-07-20). Z kolei w ramach programu Gryf powinny zostać kupione taktyczne bsl (PGZ-19R dla SZ RP, 2018-11-30), a Ważka zapewni dostawy mikro bsl.

W wojskach lądowych największym kwotowo przedsięwzięciem może być w dłuższej perspektywie czasu program Borsuk (Plany PCO na 2019, 2019-01-16), opracowania i dostaw nowych bojowych wozów piechoty. Ze względu na planowane terminy pierwszych dostaw, duża część projektu będzie prawdopodobnie finansowana w kolejnej odsłonie PMT.

Oprócz nowych bwp planuje się kontunuowanie dostaw dywizjonowych modułów ogniowych armatohaubic Krab oraz modułów kompanijnych moździerzy Rak. Można oczekiwać zwiększenia zakresu dostaw, ze względu na tworzenie nowej, 18. Dywizji Zmechanizowanej. Kontynuowany ma być również program Homar (Polska zakupiła HIMARS, 2019-02-13), choć nadal nie wiadomo, czy w dostawy kolejnych dywizjonów będzie zaangażowany polski przemysł.

Wojsko chce nadal kupić lekkie wyrzutnie przeciwpancerne (program Pustelnik; MBDA proponuje Polsce Enforcera , 2018-10-10) i pojazdy osobowo-ciężarowe wysokiej mobilności (Mustang). Planuje się wydać ok. 3 mld zł na nowoczesny sprzęt informatyczny i kryptograficzny. Nie ujawniono jednak, czy Polska będzie budowała w tej dziedzinie własne zdolności, czy będzie zależna od amerykańskiego sojusznika.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.