Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

DDP pod kontrolą marynarki wojennej Indii

Marynarka wojenna, Strategia i polityka, 22 października 2013

Marynarka wojenna Indii ma przejąć w najbliższym czasie kontrolę nad Dalekowschodnim Dowództwem Połączonym (DDP) zlokalizowanym na archipelagu Andamanów i Nikobarów.

Przekazanie marynarce wojennej Indii pełnej kontroli nad działaniami jednostek wojskowych podporządkowanych DDP Andamanów i Nikobarów związane jest m.in. z rosnącym zagrożeniem ze strony chińskich okrętów wojennych znajdujących się na wodach Oceanu Indyjskiego / Zdjęcie: MO Indii

W nadchodzących miesiącach Bharatiya Nau Sena (marynarka wojenna Indii) ma przejąć praktycznie całkowitą kontrolę nad DDP (Indie na Nikobarach, 2012-07-31), w tym podporządkowanymi mu jednostkami wojskowymi oraz realizowanymi przez nie działaniami. Do tej pory funkcja ta była przechodnia i dzielona między wszystkie rodzaje indyjskich sił zbrojnych (Indyjski C-17 na Nikobarach, 2013-07-02, Neptun w składzie DDP, 2013-08-09).

Zmiana jest częścią większej reformy systemu dowodzenia siłami zbrojnymi Indii. Koncentrują się one przede wszystkim wokół planu utworzenia trzech nowych dowództw operacyjnych związanych z : informatyką, działaniami w przestrzeni kosmicznej oraz operacjami sił specjalnych (Połączone dowództwo Indii, 2012-09-25).

Do niedawna plany resortu obrony Indii zakładały następujące podporządkowanie nowych dowództw wspomnianym rodzajom sił zbrojnych: kontrolę nad dowództwem operacji sił specjalnych przejąć miały Bharatiya Thalasena (wojska lądowe), odpowiedzialność za działania w przestrzeni kosmicznej miała spaść na Bharatiya Vayu Sena (wojska lotnicze), z kolei dowództwo operacji w cyberprzestrzeni miało zostać podporządkowane marynarce wojennej.

Niechętna prezentowanemu powyżej podziałowi marynarka wojenna zasugerowała New Delhi inny układ, w myśl którego dowództwo operacji informatycznych miało zostać podporządkowane wszystkim rodzajom sił zbrojnych. W zamian, sama Bharatiya Nau Sena miała przejąć pełną kontrolę nad wspomnianym DDP.

Zmiany w stosunku do pierwotnych założeń resortu obrony zostały uargumentowane dominującą rolą marynarki wojennej na wodach Oceanu Indyjskiego (Indie nie wkraczają na Pacyfik, 2012-08-09). W związku z czym naturalnym było podporządkowanie jej DDP, zwłaszcza wobec rosnącego zagrożenia ze strony okrętów wojennych ChRL (ChRL przejęła port w Gwadarze, 2013-02-19, Chińskie OP na Oceanie Indyjskim, 2013-04-08), systematycznie wchodzących na omawiany akwen poprzez znajdującą się w pobliżu archipelagu Andamanów i Nikobarów Cieśninę Malakka.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.