Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Droga ochrona przed piratami

Marynarka wojenna, Strategia i polityka, 18 lutego 2014

Według najnowszego raportu ASDReports, koszt ochrony statków i portów przed atakami ze strony piratów i terrorystów wzrośnie w ciągu najbliższych 4-5 lat o ponad połowę.

Wynajmowanie ochrony oraz ubezpieczanie statków handlowych są działaniami doraźnymi, wynikającymi z potrzeby chwili i na dłuższą metę nie gwarantują zwalczenia problemu piratów. Rozwiązaniem jest rozbudowa marynarek wojennych i straży wybrzeża państw leżących bezpośrednio nad zagrożonymi akwenami, a z drugiej strony przywrócenie stabilności politycznej oraz wzrost zasobności mieszkańców / Zdjęcie: Hiraan Online

Specjaliści ASDReports oszacowali, że w ub.r. całkowite koszty ochrony przed piratami i terrorystami wyniosły 12,5 mld USD (37,9 mld zł). Dotyczy to przede wszystkim wynajmowania najemników dla bezpośredniego odparcia ataków oraz dodatkowego ubezpieczania statków. Osobną kwestią – związaną głównie z zagrożeniem terrorystycznym – jest wzmocnienie ochrony portów, przy czym wymaga to często istotnych ingerencji w infrastrukturę obiektów. Według raportu, koszty te będą rosnąć i w 2018 mogą osięgnąć nawet 19,4 mld USD (58,9 mld zł), czyli o ponad 50% więcej niż obecnie.

Obszarami najbardziej zagrożonymi aktywnością piratów i terrorystów są tradycyjnie wybrzeża Afryki (Gorsza kondycja piratów, 2013-07-19), a także cały Ocean Indyjski. Tymi wodami biegną główne szlaki handlowe łączące państwa basenu Mórz Południowo- i Wschodniochińskich ze strefą euroatlantycką.

Mimo zaangażowania okrętów wielu państw w operacje antypirackie u wybrzeży Somalii – takich jak europejska Atalanta (Rotacja hiszpańskiego kontyngentu w Dżibuti, 2014-01-30) czy natowska Ocean Shield – problem nadal istnieje. Kluczowym dla jego rozwiązania będą działania podejmowane przez poszczególne państwa zagrożonych regionów. Nadzieje w tej kwestii można wiązać z programami wzmocnienia marynarek wojennych m.in. Filipin i Nigerii (Fincantieri chce wejść na afrykański rynek, 2014-02-03, Nigeria idzie na zakupy, 2013-12-19) oraz straży wybrzeża w Somalii (UE utworzy straż wybrzeża Somalii?, 2013-10-09).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.