Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowy budżet MON

Strategia i polityka, 20 października 2016

W czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pozytywnie oceniono projekt budżetu obronnego na 2017. Założono w nim wydanie 37,35 mld zł, czyli o 4% więcej niż w br.

Wszystko wskazuje na to, że w br. zostanie podpisana umowa na dostawy 4 dywizjonowych modułów z armatohaubicami Krab. Płatności za nie będą pochodzić także z przyszłorocznego budżetu MON / Zdjęcie: Jerzy Reszczyński

W kwocie 37,35 mld zł znajduje się 200 mln zł na zrealizowanie wieloletniego programu zakupu samolotów VIP (Oferty na samoloty dla VIP-ów, 2016-10-14). Zdecydowana większość – prawie 37 mld – zostanie bezpośrednio przekazana MON. Reszta trafi m.in. na programy naukowe NCBiR oraz zabezpieczenie Programu Mobilizacji Gospodarki.

Mimo zwiększenia budżetu obronnego, kwota na wydatki majątkowe będzie podobna jak rok temu i wyniesie 10,238 mld zł (preliminarz na 2016 zakładał wydanie 10,247 mld). Przełoży się to jednak na istotne obniżenie udziału w budżecie, z 28,7 do 27,7%.

Wynika to z wyższych sum na wydatki osobowe, co jest związane z podniesieniem średniorocznego limitu etatów o 3,5 tys. i podwyżkami uposażeń. Zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych wynika ze wzmocnienia jednostek na wschodzie Polski oraz tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten ostatni cel pochłonie łącznie ponad 1,1 mld zł, z czego 831,2 mln zostanie wydane na wyposażenie.

Wydatki inwestycyjne są kolejnymi, których zwiększenie wykluczyło podniesienie sum na modernizację techniczną. Wiąże się to m.in. z koniecznością budowy infrastruktury dla sił sojuszniczych, które już w przyszłym roku mają – na zasadach rotacyjnych – stacjonować w Polsce.

Zmniejszenie wydatków majątkowych przełożyło się na podobną tendencję w odniesieniu do poziomu finansowania Planu modernizacji technicznej (Nowy PMT, 2016-10-19). W 2016 zaplanowano na ten cel 9,366 mld, a w przyszłym roku – 9,197 mld zł, co oznacza spadek o niemal 2% przy 4-% wzroście budżetu obronnego.

Komisja przyjęła pozytywnie projekt budżetu w części dotyczącej bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, rekomendując jedną poprawkę. Pierwotnie zakładano, że pracownicy cywilni wojska nie otrzymają podwyżek. Posłowie stwierdzili jednak konieczność wygospodarowania 99,6 mln zł na 5-% zwiększenie wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Środki mają pochodzić z innych wydatków bieżących resortu.

Przedstawiciele opozycji zapowiedzieli głosowanie przeciwko całej ustawie budżetowej. Dodali, że parlamentarzyści SKON nie zostali zapoznani z PMT, mimo jego przyjęcia 7 października, a także zwrócili uwagę, że w przedstawionej informacji o wydatkach obronnych nie zaprezentowano konkretnych sum przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań modernizacyjnych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.