Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe okręty MW RP

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 27 grudnia 2017

Dziś w Ministerstwie Obrony Narodowej zawarto dwa porozumienia na budowę i dostawę nowych okrętów Marynarki Wojennej RP. W najbliższych latach polską flotę zasilić ma co najmniej jeden okręt proj. Ratownik oraz dwa kolejne niszczyciele min typu Kormoran II. Wartość zamówienia wynosi ok. 2 mld zł.

Dwa kolejne niszczyciele min typu Kormoran II mają zostać dostarczone Marynarce Wojennej RP w l. 2020-2021, a pierwsza z jednostek ratowniczych rok później / Zdjęcie: 8. FOW

Zamówienie na budowę okrętu ratowniczego proj. Ratownik z opcją na kolejny zrealizuje konsorcjum spółek: PGZ, Stocznia Remontowa Nauta, PGZ Stocznia Wojenna i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej. Szacowana wartość pojedynczej jednostki to ok. 800 mln zł. Okres jej budowy od momentu podpisania umowy przewiduje się na ok. pięć lat. Koncepcję okrętu i jego projekt wykonawczy przygotowuje biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting (Nowy harmonogram modernizacji MW RP, 2017-01-20).

Okręty ratownicze będą przeznaczone do realizacji zadań zabezpieczenia ratowniczego działań Marynarki Wojennej, w tym ratowania życia załóg uszkodzonych okrętów podwodnych, wydobywania zatopionej techniki wojskowej, gaszenia pożarów jednostek pływających i wykonywania zabiegów dezaktywacji i dezynfekcji w przypadku użycia broni masowego rażenia. Do wykonywania tych zadań okręty zostaną wyposażone m.in. w sprzęt do nurkowania saturowanego oraz do leczniczej dekompresji uratowanych załóg, bezzałogowe pojazdy podwodne, systemy gaśnicze, systemy dezaktywacji i dezynfekcji oraz kompleks medyczny. Okręty zostaną również wyposażone w lądowisko dla śmigłowców.

Umowę na dostawę kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II zawarto z konsorcjum składającym się ze Stoczni Remontowej Shipbuilding (lider) oraz OBR CTM i PGZ Stoczni Wojennej. Podpisany dziś kontrakt jest rezultatem umowy z 23 września 2013 (Kormoran 2 i Ślązak do realizacji, 2013-09-23). Zgodnie z jej zapisami po pozytywnym zakończeniu badań kwalifikacyjnych pierwszej jednostki miał zostać podpisany kontrakt na budowę dwóch kolejnych okrętów seryjnych. Pierwsza jednostka, ORP Kormoran, została wcielona do Marynarki Wojennej RP 28 listopada (ORP Kormoran w służbie, 2017-11-29).

Na podstawie informacji PGZ


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.